De EU Water Alliance is bezig met de follow-up van de commissarissen en hun kabinetten om te inventariseren hoe de wateruitdagingen worden aangepakt op de verschillende beleidsterreinen die door de watercrisis worden beïnvloed. Tegen 2030 wordt wereldwijd een kloof van 56% verwacht tussen vraag en aanbod van water (WRI, 2021).

De European Water Association (EWA) en vertegenwoordigers van de EU Water Alliance Water Europe & Euraqua hebben recent een ontmoeting gehad met Europees commissaris Sinkevičius om een vervolg te geven aan de discussie die in 2021 is gestart waarin centraal staat:

  • Watergerelateerd onderzoek en innovatie
  • De behoeften aan en de weg naar een waterstrategie
  • De laatste acties van de Europese Commissie
  • Follow-up van de VN-Waterconferentie 2023

Vlario-directeur Wendy Francken volgt dit als voorzitter van de European Water Association (EWA) van nabij op.