VLARIO ondertekent Green Deal voor Klimaatbestendige omgeving

Hoe gaan we met z’n allen slim om met ruimte om Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies? Met de Green Deal werken we samen over sectorgrenzen heen om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken. De Green Deal Klimaatbestendige omgeving mobiliseert een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen samen te wapenen tegen klimaatverandering.

Tijdens de Kick-off van de Green Deal Klimaatbestendige omgeving op 18 januari 2024 ondertekenen de trekkers de Green Deal, waaronder VLARIO.

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving heeft vier strategische doelstellingen:

  1. Kennis opbouwen en delen – via een lerend netwerk willen we versneld de praktische principes en handvatten voor klimaatbestendige projecten ontwikkelen, en delen met ontwerpers, inrichters en beheerders.
  2. Meer en betere samenwerking – we willen nagaan welke structurele samenwerkingen mogelijk zijn en zetten waar nodig nieuwe partnerschappen op.
  3. Goede praktijken opschalen – de opgedane kennis willen we verankeren in publieke leidraden, handleidingen, standaardbestekken en raamovereenkomsten, zodat elk project of plan een klimaatbestendige reflex krijgt ingebouwd.
  4. Aandacht geven aan sociaal kwetsbare groepen – we waken erover dat onze initiatieven en maatregelen de sociale onrechtvaardigheid van de klimaatverandering zeker niet verder vergroten.

Convenant Green Deal Klimaatbestendige Omgeving
Meer info