Wanneer dien ik regenwater en afvalwater te scheiden?

  • GSV Hemelwater van toepassing
  • Opgelegd in omgevingsvergunning (milieuvergunning)
  • Afkoppelingsproject in de straat

 

Het scheiden van regenwater en afvalwater is reeds verplicht sinds 2000, indien de GSV Hemelwater van toepassing is.

Ook bestaande panden kunnen verplicht worden om regenwater af te koppelen van het afvalwater op het moment dat er in de straat een geschieden stelsel aangelegd wordt, beter gekend als een afkoppelingsproject. Voor leidingen in bestaande gebouwen van voor 1 februari 2005 geldt een uitzondering op de afkoppeling indien je hiervoor moet breken onder of door het gebouw.

Voor afvalwater geldt altijd aansluitplicht, ook al moet je hiervoor breken onder of door het gebouw. Soms kan het afvalwater ook opgevangen worden in een gesloten recipiënt die leeg getrokken wordt door een erkende firma. Lozing in de bodem (bv. oude verzamelput die niet meer waterdicht is) is verboden.

Als je verbouwt, raden we aan om regenwater en afvalwater reeds te scheiden, ter voorbereiding van een toekomstig afkoppelingsproject. Zo voorkom je om later opnieuw werken uit te voeren en/of verhardingen omheen de woning op te breken.