Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Riolen zijn enkel bedoeld om het afvalwater en het regenwater op te vangen. Het zijn geen vuilnisbakken!

Wat mag NIET in het riool?

 • Frituurolie- en vet
  Wanneer ze hard worden, kunnen ze uw binneninstallaties en de riolen verstoppen … waardoor er ‘overstromingen’ kunnen ontstaan.
 • Etensresten
  Deze leiden tot vieze geurtjes en kunnen de binneninstallaties en het rioolnet verstoppen. Ze trekken ratten aan en maken de behandeling in de rioolwaterzuiveringsinstallaties complexer.
 • Afval-/motorolie
  Gebruikte olie is giftig voor de bacteriën waarmee het afvalwater wordt gezuiverd in de installaties. Deze komt dus terecht in de rivieren en schaadt zo de fauna en flora.
 • Vochtige doekjes, wattenstaafjes, wattenschijfjes, servetten, tampons, condooms, …
  Deze vergaan niet en wanneer ze samenklonteren, verstoppen ze de binneninstallaties, het rioolnet
  en beschadigen ze de pompen van de zuiveringsinstallaties.
 • Geneesmiddelen
  Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet ontworpen om die moleculen te verwijderen, waardoor ze in de natuur terechtkomen en zo de fauna en flora bedreigen.
 • Giftige producten
  Deze kunnen gevaarlijke uitwasemingen veroorzaken en de rioolwerkers in gevaar brengen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet ontworpen om die moleculen te verwijderen, waardoor ze in de natuur terechtkomen en zo de fauna en flora bedreigen.
 • Peuken, kauwgum, plastic, …
  Deze zijn moeilijk afbreekbaar en belanden dus in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het duurt respectievelijk twee jaar, vijf jaar en tot 400 jaar om peuken, kauwgum en plastic af te breken.
 • Vet- en zeepresten sifonput
  Als je een toezichtsputje of sifonputje hebt waar het afvalwater van keuken en badkamer in toekomt vormt zich soms een koek van zeep- en vetresten. Dit putje moet regelmatig gereinigd worden om verstoppingen te voorkomen. Dit vuil mag je bij het restafval doen (als dit niet vloeibaar is).

 

              Waar dan wel?

   • Giftige producten, frituurolie en -vet, motorolie breng je in een gesloten recipiënt naar het containerpark.
   • Vochtige doekjes, wattenstaafjes, … moeten in de vuilnisbak, bij het huishoudelijk afval worden gegooid.
   • Etensresten horen in de compostzak (of bij het huishoudelijk afval).
   • Geneesmiddelen moeten, zonder hun verpakking, worden ingeleverd bij de apotheek.
   • Peuken, kauwgum, … moeten in de vuilnisbak, bij het huishoudelijk afval worden gegooid. En plastic hoort in de PMD-zak.

Wat mag er wel in het riool?

Om het  afvalwater goed te kunnen behandelen, mag het water dat je naar de riolering laat weglopen alleen volgende restanten bevatten:

 • urine en uitwerpselen
 • droog toiletpapier
 • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
 • restanten van (niet-bijtende) huishoudelijke schoonmaakproducten

Gescheiden stelsel

Opgelet, indien regenwater en afvalwater in uw straat gescheiden zijn, mag er zeker ook geen afvalwater geloosd worden in de straatkolken. Dit geldt ook voor pleinen waar markten/evenementen georganiseerd worden. Niet elke afvoer is bedoeld voor afvalwater af te voeren!

 

Lees meer in de informatiefolder van Aquafin.

Aquafin infofolder - wat mag in riool