Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan in de natuur.

Wat mag NIET in het riool?

  • medicijnen (binnen brengen bij de apotheek)
  • verf en aanverwante producten zoals thinner (recyclagepark)
  • vetten (motorolie, frituurvet,…) (olie-inzamelpunt/recyclagepark)
  • vast afval (luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons, etensresten, kattenbakkorrels,…)

Wat mag er wel in het riool?

Om het  afvalwater goed te kunnen behandelen, mag het water dat je naar de riolering laat weglopen alleen volgende restanten bevatten:

  • urine en uitwerpselen
  • droog toiletpapier
  • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
  • restanten van (niet-bijtende) huishoudelijke schoonmaakproducten

Gescheiden stelsel

Opgelet, indien regenwater en afvalwater in uw straat gescheiden zijn, mag er zeker ook geen afvalwater geloosd worden in de straatkolken. Dit geldt ook voor pleinen waar markten/evenementen georganiseerd worden. Niet elke afvoer is bedoeld voor afvalwater af te voeren!

 

Lees meer in de informatiefolder van Aquafin.

Aquafin infofolder - wat mag in riool