Beschrijving van de innovatie

We stellen met z’n allen vast dat periodes van hevige neerslag afwisselen met lange droge periodes met een sterke seizoenale onbalans als gevolg.

Het innovatieve concept bestaat erin dat we al het hemelwater dat op de site valt centraal verzamelen, behandelen, én opslaan in de ondergrond om het zo jaar rond duurzaam ter beschikking te stellen aan de klanten-gebruikers voor alle doeleinde waarvoor strikt genomen geen drinkwater is vereist.

Zo gaat geen druppel verloren.

Ingezonden door: Interleuven, De Watergroep en gemeente Tervuren

Projectfiche