Wist je dat we zelf de oplossing in handen hebben om ons beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast? Voor maar liefst 60% van ons waterverbruik zouden we regenwater en tweedecircuitwater kunnen gebruiken voor toilet, wasmachine, poetsen en irrigatie van de tuin. Dit zou een besparing betekenen van maar liefst 150 miljoen m³ drinkwater/jaar.  En laat het nu net de uitdaging zijn om Vlaanderen beter te beschermen tegen de gevolgen van droogte en bewuster en efficiënter om te gaan met water.

Waarom gebeurt dit nog niet? Vanuit het COOCK-project “Waterbewust bouwen” zijn uitdagingen, mogelijkheden en knelpunten geformuleerd:

 • Vlaamse huishoudens:
  • Gezuiverd licht grijswater gebruiken: water afkomstig van douche, bad en lavabo’s opvangen, zuiveren en opnieuw gebruiken voor bv. toiletspoeling.
  • Nog meer regenwater gebruiken, onder meer door behandeld regenwater ook te gebruiken om te douchen.
 • Vlaamse overheid:
  • Stimuleren van (innovatieve) technieken, technologieën en uitvoeringsmethodes. De toepassing ervan wordt in sommige gevallen tegengewerkt door langere of complexere vergunningsprocedures.
  • Financiële en technische ondersteuning van burgers en professionele bouwheren om deze vaak nog duurdere technieken en technologieën te integreren in hun bouw- of renovatieplannen.

Bron: VMM

Concreet zijn vanuit het project 5 beleidsaanbevelingen geformuleerd:

 1. Vereenvoudig de vergunningverlening
 2. Creëer een duidelijk, wettelijk kader voor gezuiverd grijswater
 3. Maak douchen met regenwater eenvoudiger
 4. Zet in op de financiering van innovatie waterbesparende technologieën in gebouwen
 5. Zet in op kennisopbouw en -verspreiding over waterbewust bouwen

Alle projectpartners zijn ervan overtuigd dat wanneer er een antwoord wordt geboden op deze uitdagingen, we een grote stap in de juiste richting zetten!