Beschrijving van de innovatie

Bronmaatregelen op private percelen zijn essentieel voor het behalen van een klimaatneutrale stad. De waterexpert zorgt voor een integrale aanpak op privaat terrein, ondersteunt lokale overheden, bedrijven, scholen en projectontwikkelaars bij ontwerp en uitvoering van een mix van bronmaatregelen. Zo versterken openbaar en privaat domein elkaar in het oplossen van het watervraagstuk in de stad.

Ingezonden door: Aquafin NV, afdelingen visie en afkoppeling

Projectfiche