Beschrijving van de innovatie

Bij hevige regenbuien treedt wateroverlast op in de Sint-Jorisstraat in Temse. Het hemelwater stroomt via de straat en een laag gelegen hoeve tot de Hollebeek. Door aanpassing van de bovenbouw van het kruispunt Parklaan – Sint-Jorisstraat, met ontharding, een wadi voor infiltratie en buffering en een alternatieve bovengrondse afvoerweg, wordt dit een waterrobuust kruispunt.

Ingezonden door: Riopact, gemeente Temse en Sweco

Projectfiche