Beschrijving van de innovatie

In het natuurpark Wolvenberg zorgt een waterzuiveringssysteem met ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee kommen ervoor dat het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk opgevangen wordt in het park. Zo wordt de buurt behoed voor wateroverlast. Het natuurpark Wolvenberg maakt deel uit van Park Brialmont in Berchem en is sinds het voorjaar van 2020 open.

Ingezonden door: AG Vespa en stad Antwerpen

Projectfiche