Werkgroep: Beleid en financiering
Voorzitter: Wim Van Gils (Minaraad)

Deze werkgroep wil vanuit het financieel en beleidsmatig oogpunt een belangrijke bijdrage leveren tot de verbetering van het leefmilieu door:

  • Het onder de loep nemen van de beleidsmatige en financiële aspecten rond riolering op basis van verzamelde informatie en via de inbreng van de leden van de werkgroep.
  • Een overlegplatform te zijn tussen de deskundigen binnen de rioleringssector met de bedoeling om op een neutrale en objectieve manier alle betrokkenen actief te steunen in hun streven naar maximale kwaliteitsverbetering tegen een maatschappelijk verantwoorde kost.
  • Het formuleren van objectieve standpunten en/of neutrale voorstellen vanuit de sector ten aanzien van het Vlaams en/of federaal waterbeleid.
  • De werkgroep onderzoekt de uitwerking van een infiltratiebonus met als finaal doel om water maximaal op eigen terrein te laten infiltreren, en streeft naar een optimalisatie van de keuring van de privé-riolering rekening houdend met de eisen van de GSV Hemelwater.