Werkgroep: Materialen en kwaliteit
Voorzitter: William Martens (Farys)

Deze werkgroep voor kwaliteitszorg en materiaalkeuze heeft als doelstellingen:

  • Opstellen van richtlijnen en handleidingen rond verantwoorde materiaalkeuze bij ontwerp en uitvoering van rioleringen.
  • Opstellen van richtlijnen en handleidingen voor een kwaliteitsvolle uitvoering en aanleg van rioleringen.

Vanuit de werkgroep zijn er ook heel wat ad hoc werkgroepen actief die werken rond specifieke thema’s en deze terug koppelen.