Werkgroep: Privéwaterafvoer en buitengebied
Voorzitter: Jurgen Vanhee (Fluvius)

Deze werkgroep behandelt alle praktische vragen over riolering en afvalwaterzuivering in het buitengebied, waaronder ook IBA’s, decentrale zuivering, drukriolering, afkoppelingsprojecten en de keuring privéwaterafvoer.

Voor werken op openbaar domein en op privéterrein streven we naar eenzelfde aanpak binnen de verschillende gemeenten. Wat is praktisch en hoe kan dit gerealiseerd worden? Deze kennisverspreiding gebeurt via onze opleidingen.

Afkoppelen is één ding, maar er is ook controle nodig! Hoe kunnen personen die halsstarrig blijven weigeren worden aangepakt. Ook hier streven we naar een duidelijk, eenvoudig en correct antwoord. De verschillende manieren voor opvolging en handhaving worden hier mee bekeken.

VLARIO is een geaccrediteerde keuringsinstantie conform de richtlijnen van ISO/IEC 17020 type A. De keuring privé-riolering kan bovendien als efficiënt instrument geïmplementeerd worden voor opvolging van omgevingsvergunningen voor de steden en gemeenten. De praktische uitvoering van de keuring alsook vragen hieromtrent worden in de werkgroep besproken.