Werkgroep: Veiligheid
Voorzitter: Wendy Francken

De werkgroep veiligheid zet in op de onderlinge samenwerking en kennisdeling m.b.t. veiligheid.

Permanent punt op de agenda was de situatie m.b.t. Corona bij de verschillende riooloperatoren en de situatie op de werven. Verder werkte de werkgroep een checklist uit met betrekking tot veiligheidsrisico’s verbonden aan graafwerken, sleuven en beschoeiingen. Op basis van de checklist besloten ruimtes in werfsituaties werd een LMRA kaart ontworpen.

Er werd een nieuwe opleiding m.b.t. veiligheid ter beschikking gesteld in het kader van de Vlario opleiding voor projectleiders. Onderwerpen die aan bod komen in deze opleiding zijn: Besloten ruimtes in werksituaties, KB Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen en Werken op de openbare weg (weg- en werfsignalisatie).