Werkgroep: Rioolbeheer (Visueel onderzoek, Rioolrenovatie en Asset Management)
Voorzitter: Danny Verhulst (Aquafin)

Deze werkgroep bestaat uit 3 deelwerkgroepen: visueel onderzoek, rioolrenovatie en asset management.

De deelgroep Visueel rioolonderzoek heeft zich de voorbije jaren toegelegd op de implementatie van de nieuwe Europese norm EN 13508-2: ‘Toestand van buitenriolering, coderingssysteem bij Visueel rioolonderzoek’. Deze deelwerkgroep buigt zich over de opmaak en bespreking van een bestektekst voor het uitvoeren van een Visueel rioolonderzoek en de opmaak van een Code van Goede Praktijk voor het uitvoeren van een rioolonderzoek.

De vereisten voor een goede rioolonderzoek zijn intussen voldoende beschreven, doch blijkt het op terrein niet altijd mogelijk hieraan te voldoen. De opbouw van de riolering, verkeerssituatie, obstakels en vervuiling etc. beletten dat het visueel onderzoek goed kan uitgevoerd worden. Daarnaast weegt de ervaring van een beginnend deskundige visueel rioolonderzoek (bv. het herkennen van schadebeelden en hersteltechnieken) en economische druk op de kwaliteit van het resultaat van het visueel rioolonderzoek. Bijkomend stellen we vast dat de rioolbeheerder
zich niet altijd de juiste vragen stelt bij de beoordeling van rioolschades. Het maatregelenprogramma dat dan wordt opgemaakt is bijgevolg niet steeds het meest optimale. VLARIO werkte hiervoor de opleiding ‘Visueel rioolonderzoek voor beheerders’ uit.

De deelgroep Rioolrenovatie beoogt het beschrijven, verbeteren en de kwaliteitsborging van de Rioolrenovatie door het continu evalueren van bestaande en nieuwe technieken. Tevens gaat zij in overleg met de uitvoerende aannemers om het kwaliteitsniveau van de uitvoering te verhogen.

De deelgroep Asset management wil komen tot een optimale afstemming van het Asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten en een goed zicht hebben op de staat waarin de rioleringen zich bevinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een conceptnota van de Vlaamse Regering.

Verder dienen er binnen deze werkgroep afspraken te worden gemaakt voor de minimale vereisten voor het uitvoeren van de visuele rioolonderzoeken. Deze werkgroep houdt de vinger aan de pols voor de verdere concrete implementatie.

Verder volgt deze werkgroep ook de werkzaamheden inzake de nieuwe Europese Normering EN 13508-3.