De winnaar van de eerste VLARIO-innovatieprijs is het project “Burgerparticipatie samen met infiltratie” van Aquafin, Studiebureau Cnockaert, Stad Roeselare en VMM.

Ook de burger moet je meekrijgen in het verhaal van infiltratie. Door goed te luisteren naar de stad en de bewoners van de betrokken wijken, is er een groot draagvlak voor het voorstel dat maximaal inzet op de infiltratie van hemelwater en dat zorgt voor een groene omgeving. Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen op maat van elke straat met een hoge belevingswaarde voor de buurt is wat Aquafin en studiebureau Cnockaert in Roeselare zijn bekomen samen met de bewoners.

De innovatie zit hem in de combinatie van de twee verschillende hoofdcomponenten, namelijk een aangename beleving creëren voor én met de bewoners plus een klimaatrobuust project ontwerpen door middel van verschillende infiltratiemaatregelen, aangepast per straat.

Eva Bogaerts van Aquafin mocht de prijs in ontvangst nemen en stelt dat zulke projecten het nieuwe normaal moeten worden!

 

Eerste Vlario-innovatieprijs gaat naar blauwgroen project met burgerinspraak

Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratriemaatregelen op maat van elke straat en een hoge belevingswaarde voor de buurt. Dat hebben Aquafin en studiebureau Cnockaert voor ogen voor de Godelievewijk in Roeselare. Tel daar nog de betrokkenheid van de bewoners bij en je hebt het succesrecept voor een nieuwe projectaanpak.

“Zelf stond ik er niet bij stil dat de manier waarop dit ontwerp tot stand gekomen is, best wel vernieuwend is,” reageerde Eva Bogaerts, gebiedsingenieur bij Aquafin, toen ze de innovatieprijs in ontvangst nam. En toch zet het project hopelijk de bakens uit voor de toekomst. Vanuit de ambitie van Aquafin om met meer blauwgroene netwerken harmonie te brengen tussen water en onze leefomgeving, ging het projectteam creatief aan de slag. De nadruk lag op vergroenen, verblauwen en verbinden.

Water als meerwaarde

“De wijk had in het verleden geregeld te kampen met wateroverlast, veroorzaakt door de Sint-Amandsbeek die er onderdoor loopt,” vertelt Marie-Amélie Cnockaert van het gelijknamige studiebureau. “In het verleden werd de beek ingebuisd en omgevormd tot een grote riool. Vandaag wordt de meerwaarde van water in de publieke ruimte steeds groter. In plaats van de Sint-Amandsbeek te verstoppen onder de grond, proberen we ze nu terug in het straatbeeld te brengen. We waarderen ze op tot een natuurlijke as voor de opvang van regenwater uit een aantal zijstraten en uit overloopsystemen in de projectzone.”

In de projectzone zelf wordt er maximaal ingezet op bovengrondse infiltratie van het regenwater in de bodem. Voor elke straat werden hiervoor de best mogelijke maatregelen geselecteerd: infiltratiestroken, groene zones, wadi’s, infiltratiekommen, …. Met de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij werd het een ontwerp dat gekenmerkt wordt door veel natuur en ruimte voor recreatie en spel.

Vertrekken vanuit kansen

Zo’n ingrijpende make-over vraagt natuurlijk een breed draagvlak bij de buurt. Eva Bogaerts: “Al in een vroeg stadium hebben we de buurtbewoners, samen met de stad, betrokken bij onze plannen. We vinden het belangrijk om hun bezorgdheden te kennen en te luisteren naar hun ideeën. Doordat we zijn vertrokken vanuit de kansen die het project biedt voor de wijk en niet vanuit de huidige problemen, kregen we hen al snel mee in het verhaal.”

De stad Roeselare is alvast gewonnen voor de aanpak van het project. “Wat voor ons initieel een project rond waterbeheersing was, is uitgegroeid tot een innovatief en klimaatadaptief concept,” zegt Nils Vanantwerpen, directeur Ruimte. “We zien het graag als de standaard voor toekomstige projecten in Roeselare. De principes die het fundament vormen van dit project, kunnen immers overal toegepast worden, rekening houdend met de lokale mogelijkheden.”

 

Bekijk hieronder de voorstelling van hun innovatie. U kan alle inzendingen hier nog tijdelijk bekijken.