Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR). Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. In een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer  (MB keuring) werden nadere regels vastgelegd.

Een rioolbeheerder kan ook bijkomende zaken laten keuren indien deze zijn opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement/aanvullende voorwaarden, goedgekeurd door de minister.

De keuring is verplicht in 4 gevallen:

  • Nieuwbouw/herbouw: voor de eerste ingebruikname.
  • Belangrijke wijzigingen: onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. Een volledige lijst met ‘belangrijke wijzigingen’ kan u opvragen bij uw rioolbeheerder.
  • Inbreuk: na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.
  • Afkoppelingsproject: bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Het rioleringsstelsel dient volledig aangelegd te zijn vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…);

Wijziging keuring 2021

Er is een nieuw Algemeen Waterverkoopreglement die andere regels vastlegt voor de keuring vanaf 1 januari 2021.
Samenvatting wijzigingen keuring
Wijzigingen keuring voor de aannemer
Wijzigingen AWVR - goedkeuring Belgisch Staatsblad

Verantwoordelijkheden

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de keuring privé-riolering op zijn grondgebied. Hij bepaalt de regels hieromtrent (wie mag deze keuring uitvoeren, wat dient geïnventariseerd te worden, aan welke eisen moet een keurder voldoen). Klik hier om te weten wie uw rioolbeheerder is.