Beschrijving van de innovatie

Bij natuurcamping ’t Hof Bellewaerde, met een sterk rurale ligging en bijgevolg geen toegang tot riolering en het drinkwaternet worden de beschikbare waterstromen lokaal zo optimaal mogelijk ingezet. Rietland zuivert grijs water tot toiletspoelwater via een Phytoparking®, het gezuiverde zwart water gaat naar een nabijgelegen oppervlaktewater. De Watergroep staat in voor de decentrale drinkwaterproductie vertrekkende van vijverwater.

Ingezonden door: Rietland en De Watergroep

Projectfiche