LMRA-kaartje besloten ruimte in werfsituaties beschikbaar

 

De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Na het uniformiseren van afspraken en richtlijnen over Werken in Besloten ruimtes, Covid 19 en de checklist Veilig Afdalen in riolen, heeft de werkgroep Veiligheid een uniforme LMRA – Checklist Besloten ruimte in werfsituaties opgemaakt.

Via deze communicatie willen wij alle betrokkenen – aannemers, studiebureaus, … informeren dat dit LMRA-kaartje als basisdocument voor Vlaanderen naar voren wordt geschoven en dat de leden rioolbeheerders van deze werkgroep deze als basis hanteren. Dit kaartje zal via de leden en aannemersfederaties ruim worden verspreid.

Zo zorgen we samen voor een uniforme richtlijn en aanpak in Vlaanderen en willen we samen veilig verder werken aan zuiver water!

Lees meer
Download kaartje

In samenwerking met: