Na 6 maanden invoegetreding en praktijkervaring met de nieuwe GSV Hemelwater 2023 en de toepassing van het Technisch achtergronddocument heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een eerste update gepubliceerd op 20 maart 2024. Hierin staan enkele verduidelijkingen en wijzigingen van bepaalde interpretaties. Het hemelwaterformulier B25 wordt ook aangepast. We hebben alle wijzigingen opgelijst in onderstaand document.

Technisch achtergronddocument bij de GSV hemelwater 2023 v1.1
Wijzigingen TA GSVH v1.1 20 03 2024

 

Belangrijkste wijzigingen:

 • De verordening stelt dat er bovengronds moet geïnfiltreerd worden tenzij het niet anders kan. Er moet geen afwijking/uitzondering aangevraagd worden, maar er moet wel een motivatie aan de aanvraag toegevoegd worden. Er werden in het achtergronddocument een aantal argumenten aangereikt voor het plaatsen van een ondergrondse infiltratie. Er werd ook toegevoegd welke elementen in de motivatienota kunnen opgenomen worden.
 • Elke overdekte constructie dient afzonderlijk bekeken te worden als zijnde een gebouw met één woning, een meergezinswoning of een ander gebouw zonder woongelegenheid. Wijziging: Dit geldt evenwel niet voor de klassieke bijgebouwen bij een eengezinswoning. Die worden niet afzonderlijk bekeken.
 • Bij een gebouw met één woongelegenheid + inpandig kantoor worden de regels gevolgd van gebouwen met één woongelegenheid, ook al wordt een deel van het gebouw niet gebruikt als woning.
 • Indien een eengezinswoning een oppervlakte heeft van meer dan 200m², maar het aantal slaapkamers is maximaal 4, volstaat een hemelwaterput van 10.000 liter volgens de gebruikelijke berekeningen. Een hemelwaterput van 10.000 liter zal hiervoor dan ook volstaan, groter mag uiteraard.
 • Aftrek 30m²
  • Bij een eengezinswoning behoren alle klassieke bijgebouwen bij de eengezinswoning. De aftrek van 30 m² kan dan ook slechts 1 keer gebeuren, en dus niet ‘per gebouw’ op het perceel.
  • De aftrek van 30m² is enkel van toepassing op oppervlakken die aangesloten zijn op de hemelwaterput en kan niet negatief zijn.
  • Als geen wooneenheden op het perceel aanwezig zijn, dan mag de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte, alsnog verminderd worden met 30 m².
 • Als je het groendak aansluit op de regenwaterput dien je deze ook mee te tellen bij de afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van de regenwaterput. Indien het groendak dus niet aangesloten wordt op de regenwaterput is het win-back principe bij uitbreidingen ook niet van toepassing voor de dimensionering van de regenwaterput.
 • Toevoeging formule voor berekening van de ledigingstijd van de infiltratievoorziening.
 • Bij bijlage 2, de gebruikstabellen voor berekening regenwater, werd een verduidelijkende tekst bij geschreven voor het gebruik van de tabellen. Voor scholen en kantoren werd ook een tabel toegevoegd om rekening te houden met de tijdsfactoren.

 

Alle informatie over de GSV Hemelwater vind je terug op onze webpagina GSVH 2023 – VLARIO.