Beschrijving van de innovatie

De Marnixwijk in Overijse is een sterk hellende wijk met wateroverlast in de lagere zones. Door de wijk maximaal om te vormen naar éénrichtingsstraten en het opzetten van een burgerparticipatietraject, kan de groenblauwe waterambitie gerealiseerd worden die betaalbaar, gefaseerd én een win-win betekent, in zowat alle mogelijke facetten van de publieke en private ruimte.

Ingezonden door: Aquafin en Gemeente Overijse

Projectfiche