Limburg wordt Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

De overheid heeft de voorbije decennia geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel en in waterzuiveringsstations. Hierdoor is de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verbeterd. Toch wordt nog 87% van het Vlaams oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Het bestaande rioleringsnetwerk is bovendien op sommige plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie is aan de orde. Dit leidt vaak tot grote openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers en met de nodige impact op verkeer en mobiliteit.

Met innovatieve technologieën kan de monitoring en renovatie efficiënt en duurzaam worden aangepakt. Deze innovatie vraagt van de bouwsector een nieuwe manier van werken. Dankzij een samenwerking tussen VLARIO, Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB, en met een provinciale subsidie van 95.000 euro van de Provincie Limburg, wordt nu een nieuwe opleiding gestart om arbeiders op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici.

Rioolrenovaties nodig op grote schaal

Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang wordt afval- en hemelwaterbeheer steeds belangrijker. Steden en gemeenten leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, is het goed onderhoud van het rioleringsnet minstens zo belangrijk.

Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en te renoveren. Terwijl budgetten worden vrijgemaakt om onze rioolinfrastructuur te optimaliseren, ontbreekt het echter aan opgeleide riooltechnici om renovatiewerken uit te voeren. Als gevolg daarvan blijven vele opdrachten open staan en worden enkel dringende renovaties uitgevoerd. Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 gespecialiseerde rioolmedewerkers nodig.

Innovatieve riooltechnieken

Met provinciale subsidies wordt een nieuwe opleiding ontwikkeld om de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren en om innovatieve technologieën sneller in de praktijk toe te passen. Immers ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen niet stil. De voorbije jaren zijn heel wat technieken op punt gesteld die de kwaliteit van rioolrenovatiewerken sterk kunnen verbeteren en minder hinder voor de omgeving met zich meebrengen. De sector kan hieruit ontzettend veel voordeel halen.

Naast opleiding zal Leiding4 ook de kaart van sensibilisering én werving trekken. Om de openstaande vacatures in te vullen worden ook werkzoekenden met de hulp van VDAB naar de opleiding toe geleid. Voor hen zal een bijkomende module praktijkervaring (IBO) worden ingebouwd.  Gezien de verschillende instroomkanalen en diversiteit in startcompetenties, wordt de opleiding modulair opgebouwd en voorzien van diverse toetsingsmomenten.

Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Aan de hand van twee opleidingscycli zal het programma de komende 18 maanden verder worden verfijnd en bijgestuurd. Eens alles op punt staat wordt de opleiding verbonden aan het uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken bij standaardbestek 250.

De opleiding wordt dan voor werknemers ingepast in het kennis- en innovatieprogramma van de Bouwcampus te Diepenbeek. Werkzoekenden kunnen een voortraject volgen bij de VDAB.