Op dinsdag 29 maart 2011 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Dit jaar bestaat VLARIO 20 jaar en dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan.  Hier alvast een voorproefje.

Niemand minder dan de Minister-President Kris Peeters zal de spits afbijten van deze feesteditie.

VLARIO engageerde zich vorig jaar om uit te groeien tot een volwaardig kenniscentrum voor en in samenwerking met de sector. Om deze samenwerking met partners in de sector te formaliseren en het hierin verbonden wederzijdse engagement in onze dagelijkse werking te verankeren, zullen we tijdens deze VLARIO-dag de samenwerkingsovereenkomsten ceremonieel afsluiten en ondertekenen.

Zoals de traditie het wil, wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de realisaties van de verschillende werkgroepen. Danny Verhulst geeft een overzicht van de Code van Goed Onderhoud die binnenkort in de Code van Goede Praktijk geïntegreerd zal worden.

Vervolgens geeft Dirk Stove in primeur de resultaten van een recent gevoerde enquête over werftoezicht bij rioleringswerken.

Het afkoppelen van hemelwater werd enkele maanden geleden in de pers naar voren geschoven als de oplossing om overstromingen te vermijden. Er zal bij deze toelichting dieper worden ingegaan  op de analyses en voorstellen van  VLARIO.

Tijdens de vorige VLARIO-dag werd het thema “Keuring van de privé-riolering” uitgebreid behandeld. Raf Bellers, directeur van Riobra, geeft een toelichting wat het luik sanering in het Waterverkoopreglement betekent voor een gemeente en haar burgers. Ook zal hij de resultaten van zulk een keuring, die Riobra reeds een half jaar geleden invoerde, presenteren.

Na de pauze is er tijd voor een openhartig gesprek met onze verschillende stakeholders. De dag zelf meer nieuws hierover.  Laat u verrassen!

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse tréfpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u daarom ook dit jaar weer massaal te mogen begroeten.

Speech minister VLARIO-dag 2011
Standhouders VLARIOdag 2011