Op dinsdag 20 maart 2012 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Ook dit jaar willen wij u trakteren op het laatste nieuws uit de sector. Hierbij alvast een voorproefje:

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege geeft de aftrap. Zij zal haar visie op het Vlaamse rioleringslandschap toelichten en de aandachtpunten van haar beleidsnota.

Recent werd de nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen goedgekeurd. Dit document, alsook de gebruikersmodule inzake onderhoud worden in primeur voorgesteld.

De werkgroepen zijn het hart van VLARIO en vormden de vertrekbasis om VLARIO verder uit te bouwen tot kenniscentrum. Wij zijn dan ook trots u de resultaten van deze werkgroepen en het resultaat van ons eerste werkingsjaar als kenniscentrum te kunnen voorstellen. Items die ons allen nauw aan hart liggen zoals infiltratieduurzaam rioolbeheerafkoppelingsprojecten en keuring van private riolering worden hier uit de doeken gedaan.

De zoneringsplannen werden ondertussen 4 jaar geleden goedgekeurd. Zowel de ervaring van de rioolbeheerders met het collectief aanleggen van individuele zuiveringsinstallaties alsook de resultaten van een studie over de toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen zullen worden gepresenteerd.

Alle vormen van groene energie winnen momenteel aan interesse. Is groene energie uit gemeentelijke riolering een haalbare kaart? Het INNERS project en de bijdrage van VLARIO worden tijdens deze VLARIO-dag toegelicht.

In het najaar gaan we met z’n allen naar de stembus om nieuwe gemeentelijke mandatarissen te kiezen. VLARIO heeft hiervoor een memorandumopgesteld en een afzonderlijke studiedag georganiseerd voor de schepenen Leefmilieu en Openbare Werken. Een toelichting over dit memorandum alsook een terugkoppeling van deze studiedag willen wij u niet onthouden. En zoals het hoort bij verkiezingen, wordt er gestemd. Aangezien wij veel belang hechten aan uw stem, wordt er een interactieve stemronde voorzien.

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector.

Speech minister VLARIO-dag 2012
Standhouders VLARIO-dag 2012

Bekijk de foto’s