Op dinsdag 20 maart 2012 vond traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Ook dit jaar wilden wij u trakteren op het laatste nieuws uit de sector.

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege gaf de aftrap. Zij heeft haar visie op het Vlaamse rioleringslandschap toegelicht en de aandachtpunten van haar beleidsnota.

Recent werd de nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen goedgekeurd. Dit document, alsook de gebruikersmodule inzake onderhoud werden in primeur voorgesteld.

De werkgroepen zijn het hart van VLARIO en vormden de vertrekbasis om VLARIO verder uit te bouwen tot kenniscentrum. Wij stelden dan ook trots de resultaten van deze werkgroepen en het resultaat van ons eerste werkingsjaar als kenniscentrum voor. Items die ons allen nauw aan hart liggen zoals infiltratieduurzaam rioolbeheerafkoppelingsprojecten en keuring van private riolering werden hier uit de doeken gedaan.

De zoneringsplannen werden ondertussen 4 jaar geleden goedgekeurd. Zowel de ervaring van de rioolbeheerders met het collectief aanleggen van individuele zuiveringsinstallaties alsook de resultaten van een studie over de toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen werden gepresenteerd.

Alle vormen van groene energie winnen momenteel aan interesse. Is groene energie uit gemeentelijke riolering een haalbare kaart? Het INNERS project en de bijdrage van VLARIO werden tijdens deze VLARIO-dag toegelicht.

In het najaar gingen we met z’n allen naar de stembus om nieuwe gemeentelijke mandatarissen te kiezen. VLARIO had hiervoor een memorandum opgesteld en een afzonderlijke studiedag georganiseerd voor de schepenen Leefmilieu en Openbare Werken. Een toelichting over dit memorandum alsook een terugkoppeling van deze studiedag wilden wij u niet onthouden. En zoals het hoort bij verkiezingen, werd er gestemd. Aangezien wij veel belang hechten aan uw stem, werd er een interactieve stemronde voorzien.

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector.

Speech minister VLARIO-dag 2012
Standhouders VLARIO-dag 2012