Op dinsdag 1 april 2014 vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Deze editie zoals vertrouwd een boeiend programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Onze nieuwe voorzitter professor Jean Berlamont stelde de wisselwerking tussen ons vernieuwde Kenniscentrum en het Overlegplatform met zijn werkgroepen voor. De vele vraagtekens rond de financiële draagkracht van de gemeenten en hun rioleringsverplichtingen werden eveneens uit de doeken gedaan.

Asset Management is meer dan een modewoord. VLARIO beschouwt dit als een verplichting en een opportuniteit. Danny Verhulst, voorzitter van Werkgroep 7 van VLARIO, bracht onze visie en een toelichting van de methodiek voor pre-assesment voor de steden en gemeenten.

Na de koffiepauze had men de keuze tussen 2 programma’s:

  • In blok A – VLARIO als kenniscentrum – richtte wij ons op al de professionals en brachten een update van de rioleringsproblematiek en de meest geschikte aanpak.
  • In blok B stond het overlegplatform centraal. In een paneldebat met een afvaardiging van de Vlaamse politieke partijen, toetsten wij graag het VLARIO-memorandum af – dit memorandum vindt u terug op onze website.

Onze VLARIO-dag was uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij mochten u daarom ook dit jaar weer massaal begroeten.

Programma Vlario-dag 2014
Memorandum 2013 voor Vlaamse regering 2014