Op dinsdag 24 maart 2015 hielden wij – naar goede traditie – onze jaarlijkse VLARIO-dag. Ook dit jaar met een interessant programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Vlaams Minister Joke Schauvliege gaf de aftrap. Een evaluatie van 10 jaar hervorming watersector werd gemaakt door onze voorzitter professor Jean Berlamont. Vervolgens gaf Marcel Goerke van IKT Duitsland een toelichting over de Vermijdbare hemelwaterheffing: hoe werd deze Europese verplichting in Duitsland geïmplementeerd en wat zijn de ervaringen momenteel?

De VLARIO-dag was méér dan een studiedag. Het was opnieuw het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u ook volgend jaar weer massaal te mogen begroeten.

Vlario-dag 2015 programma