Op 14 maart 2017 vond de VLARIO-dag plaats in Antwerp Expo. Wij mochten een record aan inschrijvingen ontvangen. In onze nieuwsbrief van maart vind u een terugblik op onze VLARIO-dag. De presentaties zijn beschikbaar op het ledengedeelte.

Programma

08u30: Ontvangst en registratie

09u30: Openingswoord door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege

09u50: Wat mag en moet er met de gemeentelijke saneringsbijdrage worden betaald?

 • Kosten voor riolering: rapportering 2015 – door Peter Aelterman, Diensthoofd Kostenaanrekening Doelgroepen, VMM

Welke kosten voor gemeentelijke sanering werden gerapporteerd? Hoe wordt de gemeentelijke sanering gefinancierd? En hoe zorgen we ervoor dat de middelen kostenefficiënt besteed worden?

 • Besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage? Door prof.dr. Lode Vereeck, Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

Waarvoor wordt de saneringsbijdrage aangesproken (investeringen?, exploitatie?, onderhoud waterlopen?, overheadkost?, inningsbijdrage?, studies?  …)? Waarom zijn er minder uitgaven dan inkomsten? …

 • Een toekomstblik op de gemeentelijke financiële mogelijkheden – Door Jan Leroy, directeur Bestuur, VVSG

Gemeenten hebben het moeilijk en de investeringsgraad daalde de laatste jaren. Ziet dit er terug wat rooskleuriger uit?

 • Praktische implementatie van de vermijdbare hemelwaterheffing. Het kan! – Door Frank Werner Grauvogel, gemeente Burscheid (Duitsland)

Hoe kan de vermijdbare hemelwaterheffing geïmplementeerd worden. Steeds horen we dat het praktisch en administratief te moeilijk en complex is. Maar is dit zo?

11u15: Koffiepauze

11u45:   BLOK A

 • Rondetafelgesprek over de oplossingen om schade door regenwater te beperken
  • Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid – burger, overheid en landbouw: introductie door Patrick Willems, KU Leuven
  • Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we eraan doen? Debat met Robin De Smedt (Ruimte Vlaanderen), Kris Cauwenberghs (Vlaamse Milieumaatschappij), Wauthier Robyns (Assuralia), Leen Franchois (Boerenbond), Wim Van Gils (Natuurpunt) met als moderator Lode Roels (VRT)

11u45: BLOK B

 • Een nieuw rekeninstrument voor rioleringsontwerpen SIRIO – Door Vincent Wolfs, KU Leuven
 • Het belang van goed onderhoud van de bestaande riolering en hoe gaan we om met rioolrenovatie?  – Door Danny Verhulst, Voorzitter Werkgroep 7 van VLARIO
 • Het afvalwaterinformatiesysteem : AWIS – Door Koen De Witte, Afdeling Ecologisch Toezicht, Vlaamse Milieumaatschappij
 • Uitvoeringscertificatie: hoever staan we en wanneer wordt dit ingevoerd?  – Door William Martens, Voorzitter Werkgroep Rioolbeheerders
 • Overzicht van de realisaties van de werkgroepen – Door Riet Lismont, projectleider Kennisbeheer VLARIO

13u: Slotwoord – Door Wendy Francken, directeur VLARIO 

Aansluitend walking-lunch op de rioleringsmarkt en bekendmaking winnaar van de fotowedstrijd VLARIO-dag 2017.

Einde omstreeks 17u.

Uitnodiging en programma