Webinar georganiseerd door provincie Antwerpen
Doelgroep: architecten en studiebureaus

 

De bouw van een bedrijf, een woning of een bepaalde structurele ingreep kan de toestand van het watersysteem veranderen. Regenwater kan niet langer in de bodem dringen. Er wordt afvalwater geproduceerd. Mensen verhogen soms een terrein om zichzelf te beschermen tegen wateroverlast. Het overstromingswater zoekt dan een andere weg en kan elders schade aanrichten. Ook andere wijzigingen van het reliëf of het bodemgebruik beïnvloeden de toestand van het watersysteem.

De watertoets moet ervoor zorgen dat bij het goedkeuren van een vergunning, plan of programma rekening wordt gehouden met eventuele schadelijke effecten op het milieu door verandering in het watersysteem, en dat die worden voorkomen of hersteld. Concreet betekent dit dat men bij elk plan of elke vergunning met een mogelijke impact op het watersysteem nagaat of er een schadelijk effect zou kunnen zijn en hoe dat voorkomen wordt. Omdat het inschatten van schadelijke effecten specifieke kennis vereist, moet de vergunningverlenende overheid verplicht advies vragen aan de betrokken waterloopbeheerder. Heel vaak is dat de provincie Antwerpen, omdat we met 2.400 kilometer aan waterlopen veruit de grootste waterloopbeheerder in onze provincie zijn.

Om de kans op een positief advies zo groot mogelijk te maken, hebben we een beleidskader opgesteld. Dit lichten we graag toe tijdens dit webinar. Eerst komt de toetsing aan het technisch achtergronddocument bij de GSV hemelwater aan bod gevolgd door advisering bij overstromingsgevoeligheid en advisering van rioleringsprojecten met extra aandacht voor de omgang met infiltratie, ophogingen en te compenseren verloren gegane ruimte voor water. Aansluitend worden de afstandsregels en voorwaarden bij werken aan waterlopen overlopen.

Naast het beleidskader gaan we ook even de omgang met de watertoetskaarten toelichten waarna VLARIO licht werpt op de aansluitplicht van afvalwater, de keuring van riolering en wat aangesloten moet worden op RWA of op DWA.

 

We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid !

 

Programma

9u15: Welkomswoord
door Wendi Sturm, verantwoordelijke Afdeling Beheer, Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen

9u30: Toelichting provinciaal beleidskader voor wateradviezen
door Michiel De Mol, districtsverantwoordelijke afdeling Beheer, Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen

10u15: Toelichting bij het gebruik van de watertoetskaarten
door Yves Goossens, projectverantwoordelijke Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen

11u00: Toelichting aansluitplicht afvalwater, keuring riolering
door Riet Lismont, projectleider kennisbeheer VLARIO

11u45: Vragen

 

Deze webinar wordt georganiseerd door de provincie Antwerpen met medewerking van VLARIO. Deelname is kosteloos, maar registratie is verplicht. De inschrijvingen verlopen via de website van VLARIO.

 

De sessie is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.