Onder dit menu vindt u een overzicht van de activiteiten die VLARIO doorheen het jaar organiseert. Dit gaat van meerdaagse opleidingen tot doelgerichte studiedagen. Meer info vindt u in de deelrubrieken: opleidingen en studiedagen,  VLARIO-dagen en externe activiteiten.

  • Organisatie van de jaarlijkse Vlario-dag met een traditionele rioleringsmarkt.
  • Organisatie van cursussen: Rioleringen werftoezicht, opmaak van bestekken, visueel onderzoek van rioleringen, controle van IBA’s en KWZI’s, …
  • Organisatie van studiedagen: Afkoppelen en Infiltratie van hemelwater, BTW-problematiek van de gemeente, toelichtingen Standaardbestek 250
  • Tweemaandelijks overleg met de belangrijkste partners uit de sector in de vorm van het adviescomité waar de actualiteit kritisch wordt besproken en waar de basis wordt gelegd voor de verdere werking van Vlario.
  • Regelmatig overleg met het Kabinet Leefmilieu
  • Overleg met Vlaamse gemeenten via de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
  • 2-maandelijkse publicatie van de Vlario Nieuwsbrief

Vlario vzw is een erkend dienstverlener. Hierbij het erkenningsnummer: DV.O106134
Al de opleidingen en studiedagen die Vlario organiseert zijn erkend door:

  • Federale raad van landmeter-experten
  • Fonds voor Vakopleiding

De KMO-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel voor KMO’s die investeren in opleiding, advies, technologieverkenning, etc. Vooral de pijler opleiding wordt door veel KMO’s gebruikt om tot 40% van de opleidingskosten door de Vlaamse overheid te laten betalen.