Webinar – Blue Deal

Vlaanderen verhoogt strijd tegen droogte met ambitieuze Blue Deal

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir te komen met een heuse Blue Deal die meer dan 70 concrete acties bundelt die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen. De regering trekt alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uit, waar later dit jaar bij de begrotingsbesprekingen middelen aan worden toegevoegd. Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik.

Blue Deal info

 

Deze Blue Deal zet in op 6 sporen:

   1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
   2. Circulair watergebruik als regel
   3. Landbouw en natuur als deel van de oplossing
   4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
   5. Verhogen van de bevoorradingszekerheid
   6. Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken

 

Om lokale besturen en rioolbeheerders te triggeren bestaande openbare ruimte te ontharden, gaat Vlaanderen met ‘Vlaanderen breekt uit’ tussenkomen voor goede onthardingsingrepen. Vanaf 2024 zal een gemeente/rioolbeheerders enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies, mits een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan een hoog ambitieniveau.

 

Wat deze Blue Deal concreet betekent voor u als lokaal bestuur en/of rioolbeheerder,  zal worden toegelicht in een webinar op vrijdag 11 september om 9 uur. Victor Dries, raadgever Omgeving van Minister Zuhal Demir, zal deze toelichting geven. Aansluitend is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Deze webinar is exclusief voor de VLARIO-leden. Deelname is kosteloos, maar voorafgaande registratie is verplicht.
Doelgroep: gemeenten/rioolbeheerders

 

De webinar is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.