DEZE STUDIEDAG IS VOLZET.

Datum: donderdag 20 juni 2024, van 9u.30 tot 17u.00

Doelgroep: lokale steden/gemeenten, rioolbeheerders en waterbeheerders

 

Op donderdag 20 juni organiseren Stichting RIONED en VLARIO een ontmoetingsdag met kennisuitwisseling in Antwerpen. Het doel is om de aanpak van Nederlandse en Vlaamse steden en gemeenten voor de watertaken met elkaar te delen.

De dag biedt inspiratie met wandelingen, zowel onder- als bovengronds, en workshops zowel vanuit de praktische aanpak als vanuit de beleidsmatige aanpak.
Kies namiddag uit 4 opties. Opgelet, plaatsen zijn beperkt.

 

Programma
 

 

9u.30Ontvangst + koffie
10u.00Openingswoord door Stichting Rioned en Vlario
Door Hilde Niezen en Wendy Francken
10u.15Kennisuitwisseling Vlaamse en Nederlandse aanpak hemelwaterbeheer
10u.50Kennisuitwisseling Vlaamse en Nederlandse aanpak afvalwaterbeheer, IBA’s en decentrale zuivering
11u.20Kennisuitwisseling waterkwaliteit: ERSA, monitoring, regenwater, …
12u.00Lunch en netwerking

13u.00

 

 

Keuze uit*:

  1. Ruienwandeling –
  2. Deel 1: Stadswandeling Antwerpen – 1,5 uur
    Deel 2: Workshop 2: Concreet aan de slag met de gemeentelijke watertaken: planvorming, organisatie,    klimaatadaptatie –  1 uur
  3. Deel 1: Workshop 1: Hemelwater en afvalwater van private terreinen – 1 uur
    Deel 2: Stadswandeling Antwerpen – 1,5 uur
  4. Deel 1: Workshop 1: Hemelwater en afvalwater van private terreinen – 1 uur
    Deel 2: Workshop 2: Concreet aan de slag met de gemeentelijke watertaken: planvorming, organisatie, klimaatadaptatie –  1 uur
15u.30Slotwoord door afgevaardigde van stad Antwerpen – Toelichting hemelwater- en droogteplan
Door Bart Martens, Adviseur energie & leefmilieu  Stad Antwerpen
15u.45Netwerkmoment