7-daagse opleiding
Locatie: Sint-Niklaas
Data: 11,18,25 januari. 1,8,22 en 29 februari. Telkens van 9u-16u.30.
Aantal lesuren: 50 uren

Facultatief : Module infoworks en module sirio (behoort niet tot de standaard opleiding)

Er wordt een attest uitgereikt voor deelname aan deze opleiding.

Programma

 • Module 1: Plan lezen (halve dag)
  • inleiding/ Wat is een plan?: samenstelling planbundel: plan bestaande toestand – hoe opmeten bestaande toestand;  grondplan ontworpen toestand – infrastructuur werken zijn gebonden aan juiste maten op de juiste plaats welke nauwkeurigheid – lengteprofiel
  • Planlezen, ondergrondse (dieptes, diameters en materiaal) van de leidingen en bovengrondse opmetingen en vastlegging op plan(X,Y,Z-coördinaten)
  • oefenen op de overeenstemming van grondplan en dwarsprofielen en lengteprofielen
 • Module 2: Overheidsopdrachten en wetgeving (halve dag)
  • Situering Riolering in Vlaanderen : Stroombeheersingsplannen, zoneringsplannen, uitvoeringsplannen, WUP, GUP, AWIS, …”
  • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening afvoer van hemel-en afvalwater
  • Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en onderhoud van rioleringssystemen
  • Wetgeving overheidsopdrachten
  • Omgevingsvergunning
  • Aanvangsbevel
  • Keuring van de materialen
  • Opvolging vooruitgang van de werken: weerverlet, vorderingsstaten, betalingstermijn, boetes, PV’s
  • Einde van de werken: voorlopige oplevering, definitieve oplevering
 • Module 3: Grondverzet, sloop en nutsleidingen (1 dag)
  • Module 3A: Grondverzet
   • Grondverzet en grondverzetplan met technisch verslag van Grondbank of Grondwijzer: Grondverzetreglement
  • Module 3B: Sloopopvolging : voorschriften van de sloopopvolgingsplannen begrijpen en laten toepassen
   • Tracimat ketenzorgsysteem van A- Z
   • Sloopopvolgingsplan Infrastructuur: Aandachtspunten
  • Module 3C: Leidraad nutsleidingen – Wat dient er in elke stap van een project te gebeuren.
 • Module 4: Werken met het Standaardbestek 250 versie 4.1 en terugvinden van bepalingen (3 dagen)
  • Module 4A: hoofdstuk 1 en 2 van het Standaardbestek 250 + standaardmeetstaat. Houdt de begrotingen en de kostprijs van de werken onder controle houden, en desnoods de bijakten en aanvullende overeenkomsten opstellen of toch ten minste grondig evalueren en voorleggen aan bestuur, aangevuld met de nodige nota’s
  • Module 4B: hoofdstuk 4 van het Standaardbestek 250
  • Module 4C: hoofdstuk 5 van het Standaardbestek 250
  • Module 4D: hoofdstuk 6 van het Standaardbestek 250
  • Module 4E: hoofdstuk 8, 9 en 12 van het Standaardbestek 250
 • Module 5 : Riolering (2 dagen)
  • Module 5A: Veiligheid: Veiligheid en gezondheidsplanontwerp en uitvoering. Veiligheidscoordinatie
  • Module 5B: Werfproeven: slagsondeproef, plaatproef, waterdichtheidsproef riolering + persleidingen, camera-inspectie, ovalisatieproef kunststofleidingen, edm
  • Module 5C:
   • Berekeningen van de riolering nakijken en begrijpen
   • Grondverzet en bemalingsnota’s
   • Bemalingsstudie: welke impact heeft deze op de vergunning en welke toezichten moeten er in uitvoering gebeuren
   • Taken van de toezichter kennen (grote lijnen) en interactie met de projectleider
  • Module 5D: Hoofdstuk 3 en 7 (inclusief Technische materialen van de riolering en rijwegen kennen en er over oordelen (Rioleringsbegrippen & Buismaterialenmatrix)

 

U kan zich hieronder inschrijven.