Locatie: Brugge
Datum: 16 november van 13u. tot 17u.30

Dit najaar vinden traditiegetrouw de VLARIO-contactdagen plaats.

Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Programma

13u00:Ontvangst en aanmelding
13u20:Openingswoord 
13u30:Subsidie voor gemeentelijke rioleringen – hoe ziet de regeling en oproep 2024 eruit en hoe ga ik aan de slag met de reductiedoelstellingen?
Door afgevaardigde van VMM 
13u50:  Inspiratie voor de omgevingsanalyse bij het gemeentelijk meerjarenplan
Door Christophe Claeys, VVSG 

2024 is verkiezingsjaar, ook lokaal. In 2025 maken de nieuwe besturen hun 6-jarig gemeentelijk meerjarenplan op. Dé motor voor investeringen in het openbaar domein. De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel bij het meerjarenplan. Hiermee brengen de lokale besturen hun omgeving, de grotere maatschappelijke tendensen en de noden en behoeften van alle belanghebbenden in kaart. De VVSG biedt inspiratiefiches om hiermee aan de slag te gaan. 

14u10:Creatieve oplossingen voor infiltratie van hemelwater conform de nieuwe GSV Hemelwater
Door afgevaardigde Werkgroep Studiebureaus 
14u30:De handhaving voor de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater: wat zijn de mogelijkheden en hoe ga ik hiermee aan de slag?
Door Tom Swerts, GD+A Advocaten 
14u45:Asset management in de praktijk: We hebben een toestandskaart, en nu?
Door afgevaardigde van de Werkgroep Asset management 
15u00:Pauze 
15u30:Uitvoeringscertificatie verplicht vanaf 1 januari 2024: wat betekent dit concreet?
Door afgevaardigde van Werkgroep Rioolbeheerders 
15u45:Uitdagingen voor het uitvoeren van een bemaling
Door Griet Goossens, Coock-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten 

De aandacht voor het oppompen van grondwater is de voorbije jaren sterk verhoogd. Strengere regelgeving, de toepassing van de bemalingscascade, extra toezicht op bemalingen en boorbedrijven, … zijn het gevolg. Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de alom verspreide aanwezigheid van PFAS maken de uitdagingen nog groter. Hoe gaan we hier mee om?   

16u10:Nieuwe projectflow in de praktijk
Door afgevaardigde van Aquafin 

Nu bijna een jaar ervaring is opgedaan met de nieuwe bovengemeentelijke projectflow, zet Aquafin een aantal evoluties op een rijtje. Van projectideeën over lokaal pact categorieën tot engagementen, de verschillende stappen en mogelijkheden worden met hun concrete invulling voor alle betrokkenen toegelicht. 

16u25:Vragenronde en aansluitend netwerkmoment