Opleiding Visueel onderzoek van riolering cfr NBN EN 13508-2 en SB 250 versie 4.1

Doelgroep: gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studieburelen
Wanneer:
3 en 10 oktober 2024
Locatie: 
nog vast te leggen

Hoe omgaan met inspectierapporten en hoe te integreren in bestekken.

Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. De nieuwe sessies van de opleiding Visueel onderzoek volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 4.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Om te slagen dient men 70% te behalen. Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan. Het kunnen voorleggen van dit attest wordt door de meeste rioolbeheerders verplicht om verslagen te mogen beoordelen.

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

 

PROGRAMMA

Dag 1

 • Beoordelen van schadegebreken
  • Uitgangspunten Europese Norm NBN EN 13508-2
  • Volgens Standaardbestek 250 versie 4.1
  • Materialenkennis: overzicht van de meest voorkomende aandachtspunten
  • Hoe een inspectierapport lezen en beoordelen
  • Opmaak en opvolging van pv’s en link met productnormen
 • Oefeningen op gebruik van de norm NBN EN 13508-2
 • Inspecties als onderdeel van asset management (opmaak programma, bestaande visuele inspectietechnieken)
 • Wat stellen we vast? Oefeningen van opleveringsinspectie en opmaak PV

Dag 2

 • Risico-inschatting van structurele toestand
 • Opmaak maatregelenprogramma
 • Inspectie van huisaansluitingen en putten
 • Nieuwe technologieën en technieken
 • Uitdagingen in asset management
 • Inspectie volgens de minimumvoorwaarden
 • Vraag en antwoord
 • Voorbereiding op examen
 • Examen

PRIJS – excl. btw

 • 400 EUR – lid VLARIO
 • 550 EUR – niet-lid VLARIO

Aantal lesuren: 13 uren

Lesgevers
De lesgevers voor de opleiding visueel onderzoek voor beheerders zijn specialist Wim Bonte en technisch expert van Vlario, Dirk Stove. Wim Bonte is Asset ingenieur bij Aquafin. Beiden zijn actief lid van Vlario werkgroep Rioolbeheer – Visueel onderzoek en werkten mee aan de schadecatalogus van Vlario.

 

Opleiding visueel onderzoek voor beheerders 2024

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijvingsformulier

Enkel de 10 cijfers zonder BE. Bijvoorbeeld: 0480699138.
Naam*
Adres*
Deelname*
Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
Indien van toepassing
De factuur volgt NA inschrijving. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk. Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is tot 2 weken voor de opleiding gratis. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend.

Nieuwsbrief
Akkoordverklaring*