Datum: dinsdag 28 maart 2023
Locatie: Antwerp Expo

Ontvangst: vanaf 8u.30
Presentaties: van 9u.00 tot 13u.00
Beurs: tot 17u.00

Burgemeester, wat kan u doen als de extreme droogtes blijven komen?

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

We nodigen u heel graag uit voor onze jaarlijkse VLARIO-dag waar we kijken naar de uitdagingen en terugblikken op de realisaties. Naast ons actueel programma biedt VLARIO u eveneens het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsbeurs.

Presentaties van 9u.00 tot 13u.00 met aansluitend walking-lunch en netwerkmoment op de rioleringsbeurs.

Programma met timing

Programma

Welke zaken verwacht de Vlaamse Regering van de lokale besturen en wat biedt Vlaanderen aan de lokale besturen?

Door Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir

Hoe anticipeer ik als lokaal bestuur op de gevolgen van de klimaatverandering?

Prof. Patrick Willems, voorzitter VLARIO

Hoe kan ik als lokaal bestuur Waterbewust Bouwen stimuleren en wat betekent dit concreet?

Door Veerle Depuydt, afgevaardigde project Waterbewust Bouwen en Vincent Wolfs, voorzitter Werkgroep Concept en berekening

Decentrale versus centrale projecten – hoe maak ik als lokaal bestuur de beste keuze?

Door afgevaardigde van de CIW Werkgroep Decentrale zuivering

Uitreiking Vlario-innovatieprijs 2023

Wie wint de Innovatieprijs 2023? De genomineerden stellen hun project voor en het publiek kiest de winnaar!

Hoe krijg ik als lokaal bestuur mijn infrawerken CO2 neutraal tegen 2050?

Door Wim Van Gils, voorzitter Werkgroep Beleid en Financiering

Wat kunnen we als sector zelf doen om projecten sneller te realiseren?

Panelgesprek met Kathy Vandenmeerschaut, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer, Jan Goossens, directeur Aquafin, Kris Snijkers, algemeen directeur VVSG en Carl Verelst, voorzitter Werkgroep Projectmanagement

Wie is de slimste Rioleringsmens?

Lode Roels gaat op zoek naar de slimste rioleringsmens in het publiek. Korte quiz met terugblik op 30 jaar VLARIO.

Wat als water kon spreken?

Door Ignace Schops, voorzitter Bond Beter Leefmilieu

Slotwoord en conclusies

Door Wendy Francken, directeur VLARIO