Datum: dinsdag 26 maart 2024
Locatie: Antwerp Expo

Ontvangst: vanaf 8u.30
Presentaties: van 9u.00 tot 13u.00
Beurs: tot 17u.00

 

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

We nodigen u heel graag uit voor onze jaarlijkse VLARIO-dag waar we kijken naar de uitdagingen en terugblikken op de realisaties. Naast ons actueel programma biedt VLARIO u eveneens het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsbeurs.

Op dinsdag 26 maart 2024 vindt naar jaarlijkse gewoonte de VLARIO-dag plaats. Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan nu in. We bieden een interessant programma met als thema: “Burgemeester, kiest u ook voor zuiver en weerbaar water?”.

Minister Zuhal Demir spreekt de lokale besturen toe. Vervolgens zal Patrick Willems, de voorzitter van VLARIO, hierop inpikken en vertellen hoe we in Vlaanderen kunnen komen tot een weerbaar watersysteem. Enkele van deze thema’s worden verder toegelicht door experten ter zake. Naar aanloop van de verkiezingen houden we ook het grote Waterdebat met verschillende politieke partijen om te horen hoe hoog water staat op de politieke agenda.

Naast ons actueel programma biedt VLARIO u eveneens het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsbeurs.

Namiddag kunnen lokale besturen een interactieve sessie van Aquafin volgen over hun rol als matchmaker.

 

Uitnodiging VLARIO-dag 2024

 

U kan zich hieronder alvast inschrijven.

Programma

Openingswoord

Door Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

Hoe komen we tot een weerbaar watersysteem?

Door Prof. Patrick Willems, voorzitter VLARIO

Waterbewust bouwen en circulair water: welke oplossingen zijn er in tijden van wateroverlast en droogte?

Door Riet Lismont, projectleider kennisbeheer VLARIO

Water zoveel mogelijk ophouden aan de bron en elke druppel telt! We kennen het in de sector intussen allemaal. Wat hebben we geleerd uit het VLAIO Coock-project Waterbewust bouwen en hoe kunnen we hier verder mee aan de slag?

Het hemelwater- en droogteplan: van plan naar uitvoering

Door ing. Martin Lelie, sectorhoofd Grondgebiedzaken gemeente Sint-Gillis-Waas

Het hemelwater- en droogteplan moet verankerd zijn in het DNA van onze organisatie. De buitenwereld moet overtuigd zijn van onze kennis en betrokkenheid. En als overheid moeten we bereid zijn om in complexere projecten over onze eigen schaduw heen te stappen. Vanuit de weerbarstige realiteit neem ik u mee in het verhaal van Sint-Gillis-Waas. Hoe brengen wij onze waterplannen tot uitvoering?

Aan de slag met decentrale zuivering!

Door Geert Wellens, manager Plan W, Aquafin

Wilt u als gemeente de sanering van het buitengebied versnellen? Overweegt u om hiervoor decentrale zuiveringstechnieken te gebruiken, maar u weet niet waar te beginnen? CIW en Vlario ontwikkelden een toolbox en aanbevelingen die u helpen vanaf de keuze van het beste scenario t.e.m. de uitvoering en exploitatie.

VLARIO Fotowedstrijd

Wie wint de fotowedstrijd? Het publiek kiest de winnaar!
Bekijk de 10 genomineerde foto’s.

Wat betekent de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater voor Vlaanderen?

Door Kris Van den Belt, Diensthoofd watervoorziening en gemeentelijke sanering, Vlaamse Milieumaatschappij

Naast iedere druppel telt ook iedere euro. Hoe gaan we dat betalen?

Door Wim Van Gils, voorzitter Werkgroep Beleid en financiering

Het grote Waterdebat: Hoe hoog staat water op de politieke agenda?

  • CD&V – Robrecht Bothuyne
  • Groen – Mieke Schauvliege
  • N-VA – Freya Perdaens
  • Open VLD – Willem Frederik Schiltz
  • Vlaams Belang – Lode Vereeck
  • Vooruit – Kris Verduyckt

Slotwoord en conclusies

Door Wendy Francken, directeur VLARIO

Extra namiddagsessie voor lokale besturen: Aquafin als matchmaker

Samen versneld ecologische resultaten bereiken door de projecten van Aquafin maximaal af te stemmen op die van de steden en gemeenten, dat is de opdracht van de matchmaker. Maar wat levert jou dat als lokaal bestuur op? Waarom kreeg je misschien nog geen matchmaker van Aquafin over de vloer? En hoe zit het nu juist met de projecten onder Lokaal Pact-5? In de namiddag organiseert Aquafin een toelichting voor lokale besturen, met ruimte voor interactie zodat je zonder vragen weer naar huis keert. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.