Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?

Locatie: Antwerp expo
Datum: dinsdag 21 september (aanmelden vanaf 8u.00)

Kom veilig naar de Vlario-dag: maatregelen

INSCHRIJVEN VOOR DE VLARIO-DAG IS NIET MEER MOGELIJK. IEDEREEN DIE INGESCHREVEN HEEFT EEN BEVESTIGINGSMAIL ONTVANGEN. INDIEN U GEEN BEVESTIGINGSMAIL HEEFT ONTVANGEN BENT U NIET INGESCHREVEN VOOR DE VLARIO-DAG.

 

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

We nodigen u heel graag uit voor onze jaarlijkse VLARIO-dag waar we kijken naar de uitdagingen en terugblikken op de realisaties. Naast ons actueel programma biedt VLARIO u eveneens het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsbeurs.

 

Programma

Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?
Moderator: Lode Roels

 

9u.00 Openingswoord
Door minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

9u.30 De kaderrichtlijn Water: daar gaan we samen voor!
Door Steven Van den Broeck, Dienst Waterkwaliteitsonderbouwing van VMM

Een goede waterkwaliteit. Dat willen we allemaal wel. Ook Europa laat er geen twijfel over bestaan waar we in Vlaanderen naar toe moeten. Het halen van die goede waterkwaliteit is echter niet evident en zal het engagement van alle partijen vergen. Om zo snel mogelijk het doel te behalen, en er ook de vruchten van te plukken, probeert de VMM de doelstellingen voor de verschillende actoren verder te expliciteren en  als oplossingsgerichte partner het behalen van die doelstellingen ook mee te faciliteren waar mogelijk. In deze presentatie gaan we dieper in op die doelstellingen, alsook op de reacties van de verschillende actoren. Wat loopt goed en waar is bijkomende ondersteuning of bijsturing nodig ?

9u.50 Het groenblauw peil: een nieuwe score en webtool voor klimaatrobuuste percelen
Toelichting door Vincent Wolfs, voorzitter Werkgroep Concept en berekening van rioleringsstelstels

Met groenblauwe maatregelen vangen we de impact van klimaatverandering op en zorgen we voor een duurzame waterhuishouding. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons perceel is ingericht met de juiste maatregelen? En hoe leggen we als bouwheer of gemeente een duidelijk ambitieniveau vast? Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelden VLARIO, Departement Omgeving en de Vlaamse Confederatie Bouw in het kader van de Blue Deal het groenblauw peil: een nieuwe en sensibiliserende score die aangeeft hoe duurzaam en klimaatrobuust een perceel is ingericht op vlak van groene en blauwe elementen. Vincent Wolfs stelt het peil in primeur aan u voor, tezamen met de interactieve webtool die werd ontwikkeld om de score te bepalen.

10u.10 De uitdaging! Wat biedt de Blue Deal voor de sector en de lokale besturen?
Gesprek met Victor Dries, raadgever Omgeving van Vlaams minister Demir en Patrick Willems, voorzitter van VLARIO

10u.45 Koffiepauze 

11u.15 Hoe pak ik als lokaal bestuur deze uitdagingen aan?

  • Het hemelwater-en droogteplan, hoe ga ik als lokaal bestuur hier concreet mee aan de slag?
    Door Kathleen Van Dorslaer, CIW-projectgroep Hemelwater-en droogteplannen/VVP

De Blue Deal  stelt  dat er ambitieuzere hemelwater- en droogteplannen moeten gemaakt worden en dat het beschikken over zo’n plan als voorwaarde zal gesteld worden bij watergerelateerde subsidies voor lokale besturen. Maar hoe ziet zo’n ambitieus hemelwater- en droogteplan er dan uit? En wat moet er gebeuren met de bestaande hemelwaterplannen? Om hier een antwoord op te bieden werd er het voorbije half jaar binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid werk gemaakt van een blauwdruk. Kathleen Van Dorslaer, projectleidster van de CIW projectgroep Hemelwater- en Droogteplannen, zal toelichten hoe lokale besturen hiermee aan de slag kunnen gaan.

  • Asset Management: zitten we op koers voor 2027?
    Door Danny Verhulst, voorzitter Werkgroep Asset Management

De kogel is door de kerk. Tegen 2027 moeten de verschillende gemeentes en rioolbeheerders duidelijke stappen in Asset Management gezet hebben. Een belangrijke verplichting in deze is het toekennen van de nodige risicoprofielen aan de rioleringen en het opmaken van een eerste inspectieplan. Met dit inspectieplan moet tegen 2027 zo’n 40% van het rioleringsnetwerk in Vlaanderen een (voor)inspectie gekregen hebben. Hiervoor werden minimale normen en standaarden opgesteld, die als leidraad moeten dienen. Danny Verhulst, Voorzitter van de werkgroep Asset Management, komt met de eerste stand van zaken. 

  • Krijg ik een riolerings-en infrastructuurproject deze legislatuur nog gerealiseerd?
    Door Carl Verelst, voorzitter Werkgroep Projectmanagement

12u.00 Voorstelling en uitreiking van de VLARIO-innovatieprijs
De deelnemers kiezen de winnaars van de VLARIO-innovatieprijs

12u.30 Conclusie en aansluitend netwerklunch

Wij hopen van harte u op 21 september te mogen verwelkomen op onze VLARIO-dag.
U kan zich via onderstaand formulier inschrijven.