Het thema Bronbemaling blijft hoog op de agenda staan van alle lokale besturen. Eind 2020 vond hierover een eerste webinar plaats: “Concreet aan de slag met de Blue Deal: grondwater en bemaling”.

Er werden toen heel veel vragen geformuleerd. Daarom heeft VLARIO i.s.m. de Vlaamse Confederatie Bouw een nieuw en zeer praktisch programma voor u samengesteld.

Deelname is gratis voor leden van Vlario en de Vlaamse Confederatie Bouw. Inschrijven is verplicht.

Wanneer: 15 juni van 10u. tot 12u.

Programma:

10u.00Duurzame bronbemaling in de strijd tegen droogte en waterschaarste
Door Marijke Huysmans van de VUB
10u.20Duurzaam beheer van tijdelijke bemalingen
Door Ywan De Jonghe van de Vlaamse Milieumaatschappij  
10u.40Aandacht voor kwaliteit van water bij hergebruik
Door Karla Dinne van WTCB
10u.50Pauze
11u.00Schadegevallen door bemalingen: realiteit of fictie?
Door Noël Huybrechts van WTCB
11u.20Behandeling van vergunningsaanvragen: antwoorden op vooraf gestelde vragen
Door Naten Van Hemelrijck van de Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB)
11u.40Hoe ga ik hier als lokaal bestuur mee om?
Door Lien Engels van de stad Antwerpen
12u.00Einde

 

ONLINE INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK. INDIEN U NOG WENST DEEL TE NEMEN, BEL 03/ 827 51 30