Deze webinar wordt georganiseerd door VLARIO en Embuild Vlaanderen in samenwerking met NAV en Buildwise. Organisatie onder de koepel van Topics-project en met de ondersteuning van VLAIO.

Wat: Webinar wijzigingen GSVH 2023
Wanneer: dinsdag 26 september van 13u.00 tot 15u.00
Doelgroep: lokale besturen, aannemers, studiebureaus, ontwerpers, installateurs, keurders,…

Op vrijdag 10 februari werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe GSVH 2023 gaat in voege vanaf 2 oktober 2023. Voor projecten op openbaar domein zal deze van toepassing zijn vanaf 7 januari 2025. U kan de eerste webinar van maart hier herbekijken.

VLARIO en Embuild Vlaanderen organiseren op dinsdag 26 september een tweede webinar om het technisch achtergronddocument bij de GSV Hemelwater toe te lichten en de link met de overige documenten zoals het hemelwaterformulier en de nieuwe Code goede praktijk rioleringen (deel 3). Verder lichten we 2 praktische zaken toe: hoe een gemeente om dient te gaan met de uitzonderingsaanvragen en de mogelijkheden voor bovengrondse infiltratievoorzieningen.

Deelname is gratis. U kan u hieronder inschrijven.

 

Programma

 

Inleiding
Toelichting technisch achtergronddocument
Door Silvia De Nolf, CIW Werkgroep opmaak technisch achtergronddocument en NAV 

Het technisch achtergronddocument geeft verdere richtlijnen en verduidelijking bij de wettekst van de GSV Hemelwater. De inhoud en het gebruik van dit document wordt toegelicht m.b.t. hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen.

Hemelwaterformulier
Door Stefaan Van Rossum, Departement omgeving  

Het hemelwaterformulier werd ook aangepast. De wijzigingen en het gebruik van het nieuw formulier worden hier toegelicht. 

Code goede praktijk riolering (deel 3: Bronmaatregelen)
Door Geert Wellens, CIW Werkgroep opmaak Code Goede Praktijk Riolering deel 3 en Aquafin 

Wanneer de werken volledig vrijgesteld zijn van vergunning, dan is de GSV hemelwater niet van toepasing. De code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen blijft dan wel van toepassing.Ook voor openbaar domein en grotere, complexere projecten verwijst het technisch achtergronddocument naar de Code van goede praktijk rioleringen.
Wat mag je verwachten van deze CGPR en wanneer deze te gebruiken wordt hier toegelicht. 

Hoe omgaan met uitzonderingsaanvragen?

Door Dirk Doclo, Werkgroep gemeenten VLARIO 

 

Het is nog steeds mogelijk om een gemotiveerde uitzondering op de GSV Hemelwater aan te vragen bij de vergunningverlener. Hoe kan je hier als vergunningverlener mee omgaan en welke motivatie dient de bouwheer hiervoor aan te leveren? 

Mogelijkheden en uitvoering van bovengrondse infiltratievoorzieningen
Door Liesbeth Vos, Buildwise 

Volgens de nieuwe GSV Hemelwater dient een infiltratievoorziening bovengronds uitgevoerd te worden, tenzij de vergunningsaanvrager gemotiveerd aantoont dat de ondergrondse aanleg onvermijdbaar is. Welke mogelijkheden zijn er voor bovengrondse voorzieningen en hoe sluit ik de overloop van de regenwaterput hier op aan?

Vraag en antwoord

Deze webinar wordt georganiseerd door VLARIO en Embuild Vlaanderen in samenwerking met NAV en Buildwise. Organisatie onder de koepel van Topics-project en met de ondersteuning van VLAIO.