Deze webinar wordt georganiseerd door VLARIO en Embuild Vlaanderen in samenwerking met NAV en Buildwise. Organisatie onder de koepel van Topics-project en met de ondersteuning van VLAIO.

Wat: Webinar wijzigingen GSVH 2023
Wanneer: maandag 13 maart van 14u.00 tot 15u.30
Doelgroep: lokale besturen, aannemers, studiebureaus, ontwerpers, installateurs, keurders,…

Op vrijdag 10 februari werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe GSVH 2023 gaat in voege vanaf 2 oktober 2023. Voor projecten op openbaar domein zal deze van toepassing zijn vanaf 7 januari 2025.

VLARIO en Embuild Vlaanderen organiseren met de medewerking van NAV en Buildwise op maandag 13 maart alvast een eerste webinar om de wijzigingen toe te lichten en hoe we hier verder mee aan de slag moeten als lokaal bestuur, architect, studiebureau, aannemer en keurder.

Deelname is gratis. U kan u hieronder inschrijven.

Programma

  • Inleiding (Griet Goossens, Embuild Vlaanderen)
  • Nieuwe gewestelijke verordening hemelwater: wat verandert er? (Riet Lismont, VLARIO)
  • Welke stappen worden nog gezet tot 2 oktober 2023? (Silvia De Nolf, NAV)
  • Hoe ga ik hiermee aan de slag als lokaal bestuur? (Afgevaardigde VLARIO werkgroep gemeenten)
  • Hoe ga ik hiermee aan de slag als aannemer of installateur? (Afgevaardigde Buildwise)
  • Welke gevolgen heeft dit voor de keuring van de privéwaterafvoer? (Riet Lismont, VLARIO)
  • Vragen

Inschijven voor deze webinar is niet meer mogelijk. De webinar kan je achteraf herbekijken. Wil je toch nog live volgen? Stuur dan een bericht naar info@vlario.be om de link te ontvangen.

Deze webinar wordt georganiseerd door VLARIO en Embuild Vlaanderen in samenwerking met NAV en Buildwise. Organisatie onder de koepel van Topics-project en met de ondersteuning van VLAIO.