Voorwaarden aanmelding

Inzendingen voor de VLARIO-innovatieprijs moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De indiener van de innovatie is lid van VLARIO en betrokken bij de innovatie;
 • De innovatie kan een product, een dienst, een proces of project zijn die een bijdrage levert aan de uitvoering van de gemeentelijke watertaken (afval-, hemel- en/of grondwater);
 • Medewerkers van VLARIO en de bij de organisatie van de VLARIO-innovatieprijs betrokken personen zijn uitgesloten van deelname.

Inzending

Innovaties dienen uiterlijk maandag 16 december 2019 per e-mail te zijn ontvangen door VLARIO, e-mail: info@vlario.be met vermelding ‘Innovatieprijs 2020’. De inzending bestaat uit:

 • Een pdf van maximaal twee A4 pagina’s
 • Een afbeelding die de innovatie weergeeft (zonder logo’s of namen)
 • De naam van de innovatie in maximaal 40 tekens
 • De naam van de inzender(s) in maximaal 40 tekens
 • Een beschrijving van de innovatie in maximaal 400 tekens

De beschrijvingen beschrijven de innovatie (product, dienst, proces of project) en niet de organisatie. Elke inzender krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Publicatie van inzendingen op www.vlario.be

Inzendingen die aan de voorwaarden voldoen, worden kort na ontvangst en in volgorde van ontvangst geplaatst op de Vlario-website:

 • De afbeelding en namen van innovatie en inzender(s) op een overzichtspagina.
 • De beschrijving, afbeelding en namen van innovatie en inzender(s) op een aparte pagina.
 • De pdf in een apart scherm te openen.
 • De inzendingen blijven (tenminste) tot de VLARIO-dag op 29 september 2020 op de Vlario-website zichtbaar.

Voorselectie

VLARIO benoemt een jury, die bestaat uit bij gemeenten en/of rioolbeheerders werkzame deskundigen. De jury selecteert uit de inzendingen bij voorkeur drie nominaties, op basis van volgende criteria:

 • Je inzending is zeer innovatief: het bevat écht nieuwe elementen of een nieuwe combinatie van elementen die nog niet eerder op grote schaal is toegepast. De innovatie blinkt ook uit in duurzaamheid en samenwerking.
 • Je inzending heeft een groen karakter. Het project draagt bij aan een duurzame samenleving, is toekomstgericht en bespaart kosten.
 • Je inzending is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerken een idee beter maakt. De jury ziet graag verrassende en vernieuwende samenwerkingsverbanden.
 • Je project mag al uitgevoerd zijn. Maar ook toekomstige projecten zijn van harte welkom. De jury kijkt of de innovatie breed toepasbaar is en een haalbare business case of potentie heeft.

Bekendmaking genomineerden

VLARIO maakt de nominaties uiterlijk 10 januari 2020 bekend. Over de keuze kan niet worden gecorrespondeerd. In het overzicht van inzendingen op de VLARIO-website wordt bij de genomineerde innovaties vermeld dat zij zijn genomineerd. In de aankondigingen van de VLARIO-dag 2020 worden de genomineerde innovaties vermeld.

Presentatie tijdens de VLARIO-dag

Tijdens de VLARIO-dag op 29 september 2020 in Antwerp Expo presenteren de genomineerden (maximaal twee personen per innovatie) hun innovatie. In de voorafgaande pauze maken de genomineerden kennis met de presentatiesetting en -apparatuur. Elke presentatie van een innovatie duurt 3 minuten. Er loopt een voor de presentator zichtbare klok mee. De volgorde van de presentaties is de omgekeerde volgorde van inzending.

VLARIO stelt een microfoon, laptop met PowerPoint, afstandsbediening, beamer en scherm beschikbaar. Deelnemers die andere middelen (video, modellen, demomateriaal) wensen te gebruiken, dienen dit uiterlijk 15 september 2020 af te stemmen met Riet Lismont.

Stemprocedure

De deelnemers van de VLARIO-dag kiezen de winnaar. In de eerste stemronde vallen de 2 laatste af. In de tweede stemronde dient de winnaar 50% van de stemmen te halen. Als dit niet het geval is, valt de laatste af en wordt een derde stemronde ingelast om de winnaar te kennen. De stemming wordt begeleid door een stemcommissie. De uitspraken van de stemcommissie zijn bindend.

Prijs en publiciteit

De winnaar van de VLARIO-innovatieprijs ontvangt tijdens de VLARIO-dag een oorkonde en een artikel in de VLARIO-nieuwsbrief.

Overige bepalingen

Aanmelden voor de VLARIO-innovatieprijs is geheel kosteloos. Degenen die de presentaties van de genomineerde innovaties verzorgen (maximaal twee personen per innovatie), worden beschouwd als sprekers op de VLARIO-dag. Zij hebben gratis toegang tot de VLARIO-dag 2020.

Tijdschema

 • 21 oktober 2019 bekendmaking en opening inschrijvingen
 • 16 december 2019 sluiting aanmelding innovatie
 • 10 januari 2020 uiterlijke datum bekendmaking genomineerde innovaties

Tot slot

 • Wanneer dit reglement in een aangelegenheid niet voorziet of tot onduidelijkheid leidt, beslist de directeur van VLARIO.
 • Door aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement en het Privacy Statement van VLARIO.
 • De contactpersoon voor de innovatieprijs bij VLARIO is Riet Lismont – riet.lismont@vlario.be

Reglement innovatieprijs 2020
FLYER VLARIO innovatieprijs 2020