Inhoud toelichting Abesim

Als goede huisvader ruimen van publieke grachten en baangrachten beheren. Hoe? Waarheen met slib? Inkanteling waterbodem vanuit het Vlarema in het Vlarebo sedert 1 april 2019 Basisvertrekpunt wijzigt: ruimingsspecie wordt beschouwd als bodem (= grond) in plaats van afvalstof Voorheen: Afvalstof = Vlarema = grondstofverklaring aanvragen bij OVAM Nu: Bodem = vlarebo = conformverklaring aanvragen…

Lees meer

Riet Lismont

Riet Lismont geeft vast les in de opleiding afkoppelingsadviseur en keurder privéwaterafvoer. Vanaf Riet Lismont in dienst is heeft zij eerst zelf de opleidingen gevolgd en zich ingewerkt in de materie via haar voorganger. Riet Lismont is kwaliteitsverantwoordelijke en technisch expert van de keurders binnen Vlario. Dit betekent dat zij kennis heeft over de wetgeving,…

Lees meer