Keuring aanvragen

U dient een afspraak te maken met een keurder als uw pand keuringsklaar is. U kan een keurder zoeken via de lijst keurders. Als u uw postcode ingeeft, ziet u wie er actief is in uw buurt. Bij een afkoppelingsproject kan de keurder ook aangesteld zijn door de rioolbeheerder.

Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring. Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

  • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan (hierop staan alle leidingen getekend met rioleringsonderdelen en hemelwatervoorzieningen)
  • omgevingsvergunning
  • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…nodig voor de capaciteit te kennen)
  • aanstiplijst GSV hemelwater (horend bij de omgevingsvergunning)
  • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
  • briefwisseling van de rioolbeheerder (voor toegestane afwijkingen aan te tonen)

Hoe verloopt de keuring?

De keurder komt op het afgesproken tijdstip. De keurder dient toegang te hebben tot het pand om de keuring uit te voeren. Zorg ervoor dat alle deksels/putten toegankelijk zijn. Vóór de keuring start dienen de voorwaarden ondertekend te zijn.

De keurder bekijkt ter plaatse eerst de controledocumenten om te bepalen welke regelgeving/vereisten van toepassing zijn. Aan de hand van een aantal testen zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel conform is. De keurder zal a.d.h.v. enkele technieken m.b.v. waterstroom/rook/camera/geluid nagaan of het stelsel volledig gescheiden is, het afvalwater correct is aangesloten of voorbehandeld wordt en de details m.b.t. de rioleringsonderdelen inventariseren.

Resultaat keuring

Indien de privéwaterafvoer correct aangesloten en gescheiden is zoals opgelegd in het Ministerieel Besluit keuring zal u een conform keuringsattest ontvangen. Dit attest kan nodig zijn om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te krijgen.

Indien de privéwaterafvoer niet conform bevonden is worden er herstelmaatregelen genoteerd. De herstelmaatregelen dienen uitgevoerd te worden binnen de vooropgestelde hersteltermijn die mee vermeld wordt op het keuringsattest. De klant dient na het nemen van de herstelmaatregelen een herkeuring aan te vragen. Er kan gen herkeuring plaats vinden op basis van foto’s van de aanpassingen. Indien de herkeuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder, is de herkeuring beperkt tot de herstelmaatregelen. Dit betekent dat de keurder enkel controleert wat niet in orde was.

Aandachtspunten die strijdig zijn met overige wet- en regelgeving leiden volgens het Ministerieel Besluit keuring niet tot afkeur, herstelmaatregelen en een herkeuring, maar hier kan wel verder gevolg aan gegeven worden door de gemeente/rioolbeheerder.

Het keuringsattest wordt rechtstreeks overgemaakt aan uw rioolbeheerder, zoals voorzien in het Algemeen Waterverkoopreglement. Het keuringsattest is ook raadpleegbaar via de woningpas.

Voorbereiding op een conforme keuring

Zie hiervoor de richtlijnen keuring.