Wat?

VLARIO ontwikkelde een KPR-systeem waarin alle VLARIO-keuringen uitgevoerd sinds 2011 raadpleegbaar zijn voor gemeenten/rioolbeheerder en hun werknemers. KPR staat voor Keuring Privé Riolering.

Het KPR-systeem biedt de volgende mogelijkheden:

 • Een digitaal totaaloverzicht hebben van VLARIO-keuringen uitgevoerd op eigen grondgebied, inclusief openstaande dossiers.
 • Statistieken: conform/niet-conform/oranje resultaten per maand, reden van afkeur, etc.
 • Rapporteren aan VMM.
 • Modules voor ‘te verwachte keuringen’: Maak zelf dossiers aan waarop een keuring verwacht wordt.
  • Module ‘omgevingsvergunning’ op basis van de omgevingsvergunning (momenteel manueel – koppeling met omgevingsloket is te voorzien), en dus sluikaansluitingen opsporen en nagaan of de keuring hiervoor reeds uitgevoerd is.
  • Module afkoppelingsprojecten: zelf dossiers aanmaken per afkoppelingsproject waarmee nagegaan kan worden of de keuring reeds is uitgevoerd.
 • Module ‘opvolging en handhaving’ met logboek en voorbeeldbrieven.
  • Opvolging niet uitgevoerde keuringen vanuit de modules ‘omgevingsvergunning’ en ‘afkoppelingsprojecten’.
  • Opvolging niet-conforme keuringen waarvan de hersteltermijn verlopen is.
  • Opvolging oranje dossiers: Nagaan of de vereisten van de GSV hemelwater/eisen omgevingsvergunning zijn opgevolgd door nazicht keuring aangezien er momenteel enkel afgekeurd kan worden op criteria opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement en MB Keuring (Niet alle vereisten van de GSV Hemelwater zijn hier in opgenomen).

 

Flyer KPR-systeem

 

Voor wie?

Het KPR-systeem kan gebruikt worden door zowel rioolbeheerder als gemeenten voor de organisatie, opvolging en handhaving van de keuringen. Aangezien er volgens het Ministerieel Besluit keuring niet voor alle inbreuken afgekeurd kan worden werkt VLARIO met aandachtspunten die leiden tot een oranje attest. Op deze manier is het transparant voor zowel de eigenaar als gemeente/rioolbeheerder dat het rioleringsstelsel niet voldoet aan de vereisten.

Elk heeft hierbij eigen verantwoordelijkheden:

 • Rioolbeheerder: organisatie keuring, opvolging uitvoering verplichte keuringen (via aanmaning), gemeente informeren.
 • Gemeente: opvolging stedenbouwkundige overtredingen, handhaving indien geen gevolg gegeven wordt aan aanmaning

Indien gemeente en rioolbeheerder verschillend zijn dienen onderling duidelijke afspraken gemaakt te worden over het opvolgingstraject.

Waarom?

VLARIO heeft als doel haar leden gemeenten/rioolbeheerders te ontzorgen. In samenwerking met de gemeenten/rioolbeheerders wordt het KPR-systeem steeds verder ontwikkeld om de keuringen beter op te volgen binnen de organisatie met behulp van verschillende modules.

De rapportering aan VMM zal nog uitgebreider en gedetailleerder zijn inzake de organisatie en opvolging van de keuringen. Indien men met het KPR-systeem van VLARIO werkt kunnen deze statistieken eenvoudig ter beschikking gesteld worden.

Hoe toegang krijgen?

Gemeenten/rioolbeheerders kunnen toegang krijgen tot het KPR-systeem mits overeenkomst.

Meer weten?

Contacteer ons voor een afspraak.

Enkele printscreens