Vlario KPR-systeem

Alle VLARIO-keuringsdossiers worden sinds 1 juli 2011 digitaal bewaard in het KPR-systeem van VLARIO (KPR: Keuring Privé Riolering). Als gemeente/rioolbeheerder kan je toegang krijgen tot de keuringen op uw grondgebied mits overeenkomst.

Nog geen toegang tot de databank? Neem contact op met Vlario.


VLARIO ontzorgt rioolbeheerders via KPR-systeem

Rioolbeheerders kunnen ervoor kiezen dat de keuringen uitgevoerd dienen te worden door een VLARIO-keurder zodat alle keuringen terecht komen in 1 databank, waardoor de opvolging efficiënt kan gebeuren. Je kan dit bekomen via een gemeentelijk reglement of gemeenteraadsbeslissing (sjabloon beschikbaar bij Vlario).

VLARIO KPR-systeem komt nieuwe verantwoordelijkheden rioolbeheerders tegemoet

Sinds 1 januari 2021 zijn er via het Algemeen Waterverkoop bijkomende verantwoordelijkheden opgenomen voor de rioolbeheerder.

VLARIO ontwikkelde binnen het KPR-systeem verschillende modules die de rioolbeheerder ondersteunen bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden, zoals opgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement alsook de daarbij horende rapporteringsplicht aan VMM.

De keuring wordt rechtstreeks aan de rioolbeheerder overgemaakt per mail (pdf-attest). Via de KPR-databank van VLARIO kan de rioolbeheerder of gemeente deze keuringen voor zijn werkingsgebied rechtstreeks raadplegen en opvolgen.

De rioolbeheerder heeft vanaf 2021 ook een informatieplicht aan de betrokken gemeenten om door te geven welke keuringen, na een bepaalde hersteltermijn, niet conform zijn alsook niet uitgevoerde keuringen (voor verdere handhaving).

MEER INFO

Woningpas

De eigenaar (voorlopig enkel particulieren) kan de VLARIO-keuring raadplegen via de woningpas.