Vlario KPR-systeem

Alle keuringsdossiers worden digitaal bewaard in het KPR-systeem van Vlario. Als gemeente/rioolbeheerder kan je toegang krijgen tot de keuringen op uw grondgebied. Nog geen toegang tot de databank? Neem contact op met Vlario.

Extra dienstverlening voor gemeenten

Het KPR-systeem is ook nuttig voor gemeenten om de stedenbouwkundige opvolging te doen (bv. de vereisten van de GSV Hemelwater) via de module omgevingsvergunning. Gemeenten kunnen dossiers inladen via hun software en achteraf controle doen op basis van de inventarisatie over het rioleringsstelsel die tijdens de keuring gebeurt.

De VLARIO-keurder bekijkt tijdens de keuring van een nieuwbouw/herbouw steeds of hetgeen opgelegd wordt in de omgevingsvergunning ook aanwezig is. Indien niet, wordt hiervoor een oranje attest afgeleverd. Dat betekent dat de keuring alsnog conform is, maar dat er aandachtspunten zijn die verdere aandacht vereisten van de gemeente i.k.v. hun opvolgingstaken. Dit kan bv. gaan over de grootte van de regenwaterput, correcte dimensionering van de infiltratievoorziening, de aanwezigheid van een septische put (als deze niet als afkeurcriteria opgelegd werd via een gemeenteraadsbeslissing),….

Het KPR-systeem wordt verder uitgebreid om keuringsdossiers beter op te volgen en handhaving toe te passen.