Propere waterlopen tegen 2027

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt een ‘goede toestand’ van de watersystemen tegen uiterlijk 2027. Gezien de doorlooptijden van rioleringsprojecten dient de volgende Vlaamse regering – als laatste effectieve regering voor de deadline van 2027 – alles op alles te zetten om de nodige investeringen te realiseren. Volgens de meest recente informatie van het Europese Milieuagentschap bereikt nog geen enkele van de beoordeelde Vlaamse rivieren een goede ecologische toestand. Meer nog, de toestand van 87% van de Vlaamse rivieren wordt ronduit als slecht of ontoereikend beoordeeld. Belangrijk voor die goede toestand is de inzameling en zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Enkele oorzaken van de achterstand zijn de lange doorlooptijden en de complexiteit van rioleringsprojecten. De Vlaamse overheid draagt hier ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid.

In Vlaanderen gaan de gevolgen van de klimaatwijziging vooral over waterveiligheid en over schade aan de natuur. Er gaat geen zomer meer voorbij in Vlaanderen zonder schade door wateroverlast of droogte. In 2016 liep de totale schade voor verzekeraars van waterschade op tot 305 miljoen euro. Ook de natuur en de landbouw komen in het vizier, beiden bedreigd door de droogte en door de vervuiling van grondwater en waterlopen. De geschatte tol van de droogte voor de landbouw voor 2016 bedraagt 34 miljoen euro. Het is hoog tijd om ook met ons waterbeleid te evolueren naar ‘natuurlijk kapitaal’: climate proof, groene infrastructuur, groene/blauwe steden, …. De oplossingen zijn haalbaar.

Daarom vraagt VLARIO aan de Vlaamse regering:

  • Responsabiliseer de gemeenten beleidsmatig en financieel
  • Sluitende financiering: wie iets loost op de riolering, betaalt
  • Effectief bronbeleid en handhaving van de lozingsvoorschriften
  • Aandacht voor kwaliteit en verantwoord beheer van het bestaand stelsel
  • Zorg mee voor een snellere realisatie van rioleringsprojecten

 

Voor meer info, bekijk ons filmpje hieronder of lees het Memorandum.

Wat gebeurt er in de Vlaamse watersector