Hoe groot dient de septische put te zijn?

De grootte van de septische put is afhankelijk van het aantal IE (inwonersequivalenten) en of hier zwart of zwart & grijs water op aangesloten zal worden.

 • Zwart water: minimum 2.000 liter
  • tot 10 IE 300 l/IE
  • vanaf 11 IE 225 l/IE
 • Zwart+grijs water: minimum 3.000 liter (tot 5IE)
  • tot 10 IE 600 liter/IE
  • vanaf 11 IE 450l/IE

Praktisch

 • Berekening septische put zwart water voor 16IE: (10×300) + (6×225) = 4.350 liter
 • Voor een appartement met 2 slaapkamers wordt gemiddeld gerekend met 3IE.
 • Voor andere gebouwen dan woningen dient men niet met een volle IE te rekenen. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd.

Hoeveel IE in rekening brengen als het gebouw niet uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt?

Als het gebouw niet enkel voor bewoning gebruikt wordt, kan men de benodigde inhoud van de voorbehandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater berekenen met behulp van het aantal IE, opgenomen in onderstaande tabel (cijfers uit het “Besluit van de Waalse Regering dd. 6 november 2008 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de individuele zuiveringsstations en –systemen geïnstalleerd in afwijking van de verplichting tot aansluiting op riolering”), zoals ook opgenomen in de technische toelichting van deel 4 van de code van goede praktijk.

Gebouw of complexAantal inwoners-equivalent (IE)
Fabriek, werkplaats1 werkman= 0,5 IE
Kantoor1 bediende= 1/3 IE
School zonder baden, stortbaden of keuken (externaat) *1 leerling= 1/10 IE
School met baden en zonder keuken (externaat) *1 leerling= 1/5 IE
School met baden en keuken (externaat) *1 leerling= 1/3 IE
School met baden en keuken (internaat)1 leerling= 1 IE
Hotel, pension *1 bed= 1 IE
Camping – doorreisplaats1 plaats= 1,5 IE
Camping – verblijfplaats1 verblijfplaats= 2 IE
Kazerne1 persoon (voorzien)= 1 IE
Restaurant*1 opgediende maaltijd= 0,25 IE Aantal IE= 0,25 IE x gemiddeld aantal maaltijden opgediend per dag
Theater, bioscoop, feestzaal, slijterijen van dranken1 plaats= 1/30 IE
Sportpark1 plaats= 1/20 IE
Home, centrum voor specifieke verzorging, gevangenissen*1 bed= 1,5 IE

Voor de met een sterretje (*) aangeduide gebouwen of complexen wordt het op grond van de tabel berekend aantal IE verhoogd met 1/2 IE per personeelslid dat in de instelling tewerkgesteld is. Voor de bepaling van de vereiste nuttige capaciteit wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van het aantal gebruikers van het aangesloten gebouw of complex.