INSCHRIJVEN VOOR DE VLARIO-DAG IS NIET MEER MOGELIJK.

Datum: dinsdag 29 maart 2022
Locatie: Antwerp Expo

Ontvangst: vanaf 8u.30
Presentaties: van 9u.30 tot 12u.45
Beurs: tot 17u.00

Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe?

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

We nodigen u heel graag uit voor onze jaarlijkse VLARIO-dag waar we kijken naar de uitdagingen en terugblikken op de realisaties. Naast ons actueel programma biedt VLARIO u eveneens het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsbeurs.

Presentaties van 9u.30 tot 12u.45 met aansluitend walking-lunch en netwerkmoment op de rioleringsbeurs.

Programma

Openingswoord

Door Gwenny De Vroe, voorzitter Vlaamse Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Wat mag en moet er met de gemeentelijke saneringsbijdrage worden betaald? Resultaten studie besteding gemeentelijke saneringsbijdrage

Door dr. Ine Umans en dr. Theo Jans, UHasselt

Aan de hand van de beschikbare financiële data van de rioolbeheerders werd een update uitgevoerd van een eerdere studie waarbij in detail de overheadkosten van de rioolbeheerders werden geanalyseerd. Ook zullen de aanbevelingen om de transparantie omtrent de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage te verbeteren worden toegelicht.

Vernieuwde samenwerking VMM – Aquafin brengt vereenvoudiging en flexibiliteit

Door Ingeborg Barrez, afdelingshoofd Kern regisseur van de waterketen bij de VMM en Danny Baeten, directeur Procesinnovatie van Aquafin

De sturing van de afvalwatersector wordt hervormd naar een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak. Ingeborg Barrez, afdelingshoofd Kern regisseur van de waterketen bij de VMM, kadert de vernieuwde rol van VMM en Aquafin en de impact daarvan op de projectcyclus. Danny Baeten, directeur Procesinnovatie bij Aquafin, licht toe hoe de behoeften van de gemeenten het uitgangspunt zullen vormen in deze cyclus. De onderling afgestemde investeringsprojecten zullen ook sneller worden uitgevoerd door kortere doorlooptijden in de ontwerpfase en sterk vereenvoudigde procedures.

Welke meerwaarde heeft een participatietraject bij infrastructuurwerken? Zorgvuldige en zorgzame participatiepraktijken

Door Liesbeth Huybrechts, hoofddocent Participatief Ontwerp, Faculteit Architectuur en Kunst, UHasselt

Het organiseren van participatie is vandaag een kerntaak in de meeste ruimtelijke veranderingsprocessen. Toch leven er nog heel veel vragen bij overheden, studiebureaus, organisaties, netwerken en consultants over wanneer, waar en hoe het zinvol is om het in te passen in de praktijk. Deze presentatie focust zich daarom op de betekenis van participatie en vooral op hoe het zorgvuldig en zorgzaam kan worden geïntegreerd in de dagelijkse ruimtelijke praktijk.

Decentrale zuivering en circulair water: welke opportuniteiten zijn er voor de lokale besturen?

Door Dorien Mahieu, expert IBA waterzuivering en hergebruik bij Pidpa en Griet Goossens, adviseur Milieu & Klimaat bij de Vlaamse Confederatie Bouw

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? En hoe kan de weerbaarheid van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste worden versterkt door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën?

Fotowedstrijd

De deelnemers kiezen de winnaars van de fotowedstrijd.
Bekijk de genomineerde foto’s online.

INSCHRIJVEN VOOR DE VLARIO-DAG IS NIET MEER MOGELIJK.