Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privé-waterafvoer verplicht in Vlaanderen. Deze verplichting wordt opgelegd via artikel 12 van het Algemeen Waterverkoopreglement. Voor alle aanvragen tot huisaansluiting moet vanaf 1 juli 2011 een keuring gebeuren.

De doelstelling van de keuring is tweeledig:

  • Nagaan of het afvalwater (correct) aangesloten is:
    • op de openbare riolering als de openbare weg van een openbare riolering is voorzien;
    • op de septische put in het collectief te optimaliseren buitengebied;
    • op de individuele zuivering in het individueel te optimaliseren buitengebied.
  • De scheiding van regenwater en afvalwater op het private terrein nagaan. In geval van een nieuwbouw zal de aanwezigheid van de regenwaterput ook worden gecontroleerd.

Meer informatie over de keuring van privéwaterafvoer vindt u hier.