Het vademecum voor afkoppelen van grote projecten (uitgave 2014 – wordt niet meer geüpdated) is enkel raadpleegbaar op het ledengedeelte onder ‘publicaties’.

Het Vademecum Praktisch Afkoppelen van hemelwater voor particulieren krijgt wel regelmatig een update en is publiek beschikbaar. Wettelijk gezien worden dezelfde regels opgelegd voor particulieren en grote projecten.

Uit de praktijk blijkt echter dat afkoppelen bij grote projecten zoals bedrijven en niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, hotels, …) toch een andere aanpak vraagt, ten eerste omwille van de grotere verharde oppervlakten en daken en ten tweede omwille van de koppeling met de milieuvergunning. Daarom wil Vlario met dit Vademecum voor bedrijven en niet-residentiële gebouwen, de verantwoordelijken, bedrijfsleiders, architecten, projectontwikkelaars, afkoppelingsadviseurs, … op weg zetten naar een duurzame oplossing voor afvoer van hemelwater en dit in overeenstemming met het milieubeleid van het bedrijf of de inrichting.

Naast het beleid en specifieke wetgeving rond afkoppelen (deel 2) willen wij met dit vademecum vooral inzicht geven in de timing rond het hele gebeuren (deel 3) en praktische tips en voorbeelden aanreiken (deel 4). Afkoppelen kan soms op heel eenvoudige manieren gerealiseerd worden. In deze uitgave worden slechts voorbeelden aangereikt, er wordt niet dieper ingegaan op de specifieke systemen en technieken voor afkoppelingsprojecten. Meer informatie over de verschillende systemen en dimensioneringen zijn opgenomen in de katern Afkoppelen, bufferen en infiltreren, uitgegeven door Vlario.

Tenslotte is in dit vademecum (deel 6) een lijst van afkortingen en definities opgenomen en vindt u ook nuttige links voor meer uitgebreide informatie.