Begin tijdig aan de voorbereiding!

Neem voldoende tijd om uw waterstromen te inventariseren en correct in kaart te brengen, best vóór de afkoppelingsadviseur langskomt.

Vraag in onderstaande gevallen tijdig bij uw gemeente of rioolbeheerder na of er reeds plannen beschikbaar zijn voor de toekomstige riolering in de straat. Worden er plaatselijk nog extra zaken opgelegd (provincie, rioolbeheerder, gemeente, waterbeheerder)?

Bevraag je steeds op voorhand bij de rioolbeheerder wat uw maximale aansluitdiameter en aansluitdiepte is op openbaar terrein. Aansluitdiameter en dergelijke zijn normaal opgenomen in het aansluitreglement van uw rioolbeheerder (zie wetgeving deel 2.3). Een goede voorbereiding kan nare gevolgen voorkomen!

Laat u bij de voorstudie en uitvoering bijstaan door mensen met expertise zoals een afkoppelingsadviseur en een afkoppelingsaannemer.